KALENDÁŘ

(více akcí)

AKTUALITY

Maturitní zkoušky v době koronavirové

19.06.2020, PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel školy

Maturitní zkoušky na našem gymnáziu z důvodu epidemiologických opatření začaly s měsíčním zpožděním 1. června 2020 státní částí, složenou z didaktických testů z matematiky, českého a anglického jazyka. Po dalších dnech příprav pokračova...

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - OSMILETÉ STUDIUM

16.06.2020, PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel školy

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ČTYŘLETÉ STUDIUM

15.06.2020, PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel školy

Informace o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí v případě nepřijetí

15.06.2020, PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel školy

Vážení rodiče, uchazeči o studium,

bylo Vám doručeno rozhodnutí ředitele Gymnázia Velké Pavlovice, kterým jste nebyl(a) od 01. 09. 2020 přijat(a) ke střednímu vzdělávání do 1. ročníku Gymnázia Velké Pavlovice. Podle ustanovení § 18 zákona...

Vyhodnocení přijímací zkoušky a odevzdání zápisového lístku

11.06.2020, MŠMT

Centrum je povinno zpřístupnit výsledky jednotné přijímací zkoušky všem školám, na kterých se uplatňuje, do 15. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb a 16. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií...

(více aktualit)


Studium na Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích

Přijímací řízení

Osmileté studium

Z páté třídy rovnou za úspěchem! Jsi „páťák“ a přijde ti, že je škola příliš snadná? Zkus něco nového a přijď k nám! Gymnázium si můžeš prohlédnout během dní otevřených dveří v listopadu nebo v lednu. Dobré známky sice nebudeš získávat zadarmo, ale zato se budeš plně rozvíjet a připravíš se na budoucí studium vysoké školy. Rozšíříš si kulturní rozhled divadlem, přednáškami a besedami. Čeká tě vstřícný, ale náročný přístup pedagogů a příjemná „rodinná“ atmosféra školy.
Přijímací řízení

Čtyřleté studium

Jdi za svým povoláním snů! Jsi v deváté třídě a víš, že chceš studovat na vysoké škole? U nás tě kvalitně připravíme. Ve vyšších ročnících se můžeš zaměřit na právo, humanitní nebo přírodní vědy. Každý rok jezdíme na zahraniční jazykové nebo poznávací zájezdy. Můžeš se naučit anglicky, německy, rusky, španělsky, francouzsky nebo latinsky. Při dobrých výsledcích získáš stipendium. Výhodou jsou jistě i dobré spoje do okolních obcí i měst.
Přijímací řízení

Přijímací zkoušky

Ať už se u nás rozhodneš pro osmileté nebo čtyřleté studium, musíš složit přijímací zkoušky. Tak neváhej a zjisti všechny potřebné informace, termíny a doporučení, ať u nás můžeš v září zasednout do lavic.