Aktuálně z Gymnázia


Veletrh vzdělávání v Hodoníně 2018

Ve dnech 3. a 4. 10. 2018 se naše škola účastnila veletrhu vzdělávání v Hodoníně. První den reprezentovali naši školu studenti 3. A Jiří Gregorovič a Adam Benešovský, následující den pak studentka oktávy Tereza Osičková a student 4. A Karel Kosík za podpory výchovného poradce PaedDr. Stanislava Kameníka. Pro informační letáčky si k nám přišla spousta studentů z různých oblastí hodonínského i břeclavského okresu. Program byl velice pestrý. Střední školy zde předváděly, co vše se mohou žáci na jejich školách naučit. Konala se zde módní přehlídka či pěvecká vystoupení. Přesto zájem o studium na gymnáziu, tudíž o řádnou přípravu na vysokou školu, je stále velký. Mezi žáky, kteří na veletrh zavítali, převažoval zájem o čtyřletý studijní obor.

Přínosem pro naše studenty byla především cenná zkušenost, jak si během dvou dnů v praxi mohou vyzkoušet svoje komunikační dovednosti, schopnost diskutovat, argumentovat a odpovídat na případné dotazy. Jsem přesvědčen, že svým vystupováním a aktivním přístupem studenti přispěli nejen k dobré reprezentaci své školy, ale i města Velkých Pavlovic.
Veletrh vzdělávání v Hodoníně 2018
Veletrh vzdělávání v Hodoníně 2018

zpět aktuality