Aktuálně z Gymnázia


Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice

Ve středu 7. listopadu 2018 se otevřely dveře Gymnázia Velké Pavlovice pro všechny zájemce o studium. Žáci přicházeli v doprovodu svých rodičů i dopoledne, protože měli ojedinělou příležitost nahlédnout do tříd během vyučování. Odpoledne pak školou zněly tóny z tanečního kurzu, sólového klavírního vystoupení maturanta Vojty Antoše, žáci si mohli vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto, prezentovala se chemie, zeměpis, matematika, robotika, astronomický kroužek, aikido, environmentální výchova, projekty Erasmus+, česko-španělská výměna, výtvarná činnost v ateliéru, jazykové učebny a informatika.

Děti i rodiče uvedli v předchozích letech, že právě ukázka výuky, návštěva budovy a jejích příjemných prostor, výzdoba pomohly žákům k rozhodování o studiu na naší škole.
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice

zpět aktuality