Aktuálně z Gymnázia


Projekt finanční gramotnosti v kvartě

V druhé polovině února proběhla v kvartě přednáška pana Bc.  Jana Chocholáče o finanční gramotnosti.

V prvním bloku se mohli žáci seznámit s problematikou kritického myšlení a také se dozvěděli, jak správně hospodařit s financemi ve studentském životě, ale i v životě, který je čeká po ukončení studií.

Na druhém sezení jsme dostali příležitost zahrát si hru Moje familie, kde jsme se stali hlavou rodiny a museli jsme správně hospodařit s penězi.

Poslední část proběhla dne 25. 2. a byla zaměřena na vývoj peněz a na to, jak správně šetřit peníze na důchod, kterého se v dnešní době dožívá naprostá většina občanů České republiky.

Na závěr bych chtěl zmínit, že jsem se v naší třídě nesetkal s jediným negativním ohlasem a že si myslím, že nejsem jediný, který si z těchto tří dnů odnesl mnoho nových a užitečných informací.

Jakub Hřebačka, kvarta


 

Porozumět financím a kriticky myslet

Finanční gramotnost neboli porozumění financím je stále u spousty lidí nízká.

Je velmi důležité, abychom alespoň trochu financím porozuměli a nenechali nic náhodě. Právě proto jsme měli v rámci občanské výchovy přednášku o finanční gramotnosti Bc. Jana Chocholáče.

Dohromady jsme měli tři bloky setkání, z nichž jedna zahrnovala hru. Ve zbylých dvou jsme měli prezentaci doplněnou o vysvětlení různých témat. Věnovali jsme se například kritickému myšlení, inflaci, jak správně šetřit, kde se vzaly peníze a jednotlivým stádiím života od studenta až po důchod.

Kritické myšlení je schopnost zručně pracovat se svým rozumem a logikou. Můžeme tak odhalit dezinformace, polopravdy a dopátrat se pravdivých a kvalitních informací. V dnešním světě není náš problém v tom, že toho víme málo, ale to, že mnoho z toho, co víme, není pravda. Spoustu spekulací, takzvaných „Fake news“. Otázkou je, kde si informace ověřit a jak nepodléhat těmto klamům. Je velmi důležité, najít si důvěryhodné zdroje a informaci si patřičně ověřit.

A co je to například inflace nebo hypotéka? Inflace je chápána jako zvyšování cen v dané ekonomice. Hypotéka neboli hypoteční úvěr je nejčastěji využit k nákupu nemovitosti za účelem bydlení nebo pronájmu. Pokud si na něco půjčujeme, nesmíme zapomenout na RPSN neboli roční procentní sazbu nákladů.

A jak správně šetřit? Jak pan Bc. Chocholáč zmiňoval a doporučoval, je důležité si rozdělit výdaje na povinné, jako např. nájemné, elektřina, splátky hypotéky nebo pojištění. Potom nutné, což je jídlo, oblečení, doprava nebo spoření a zbytné, ke kterým patří věci, které bychom si přáli a chtěli, např. auto, dovolená nebo elektronika.

Pokud je takto zvládnete rozdělit, vaše spoření bude úspěšné. Šetříme celý život, ze začátku jako studenti, kdy si začínáme vydělávat na brigádách nebo poté na důchod. Nejúspěšnější období je, když jsme jen my a partner a máme dva plné platy. Poté se situace ztěžuje a je někdy opravdu umění vše rozvrhnout. Postarat se o čtyřčlennou rodinu a rozdělit si výdaje jsme si zkusili ve hře Moje familie. Postavy měly potřeby jako normální lidé, museli jsme se postarat o jejich zdraví, ale i zábavu. Zároveň vydělávat peníze, nakupovat jídlo a oblečení.

Myslím, že můžu říct za všechny, že nás hra bavila. Na konec jsme řešili znalostní kvíz, ve kterém jsme byli poměrně úspěšní.

Buďte vždy rozvážní, peníze nerostou na stromě ani ze země a nevydělávají se snadno. Proto si dopředu vše rozmyslete nebo se poraďte se odborníkem. Důležité je si vše pozorně přečíst a nebát se zeptat. Potřebné informace najdete například na stránce www.krimys.cz nebo na youtube ve videu Nezkreslená věda-Finanční gramotnost. Jak se říká, v této době se kolem peněz točí vše. Proto je klíčové toto téma neopomínat. Pan Bc. Chocholáč vše dobře vysvětlil a obrázky napomohly k zapamatování, proto bych mu tímto za naši třídu poděkovat.

 Sára Jeřábková, kvarta
Projekt finanční gramotnosti v kvartě
Projekt finanční gramotnosti v kvartě
Projekt finanční gramotnosti v kvartě
Projekt finanční gramotnosti v kvartě
Projekt finanční gramotnosti v kvartě
Projekt finanční gramotnosti v kvartě

zpět aktuality