Aktuálně z Gymnázia


Vánoční jarmark

Již tradiční vánoční jarmark byl netypický v tom, že se nekonal na volném prostranství před gymnáziem.  Pár minut po jeho oficiálním zahájení se zvedl silný vítr, který komplikoval jeho hladký průběh. Největším problémem bylo to, že zejména lehké zboží nebylo možné udržet na svém místě.

Jeho přesun na chodbu v přízemí byl ovšem dobrým tahem. Každý z návštěvníků nespěchal do tepla a mohl si nabízené zboží v klidu prohlédnout. Nabídka prodávaného zboží byla opravdu rozmanitá. Od vánočních ozdob, přes rafinované svícny až po domácí pečivo. Dále bylo možné zakoupit ručně vyráběné šperky, které jistě udělají radost pod vánočním stromečkem.

Nabídka výborného občerstvení přispěla k příjemné atmosféře. Nabídka sladkého občerstvení nabízela letos na místě připravované vafle, které provoněly celou chodbu. Na loňském jarmarku slavil velký úspěch výborný medovník, který tak nesměl chybět i letos. K uhašení žízně žáci nabízeli několik druhů punčů, a to za velmi příjemnou částku. Letošní novinkou byl prodej opékaných klobás, kterého se zhostili kluci z tercie. V učebně, ve které žáci tyto klobásy připravovali, hráli jedlíkům oblíbené vánoční písně talentovaní žáci z kvarty a kvinty.

To vše možná bylo důvodem, že se letos podařilo vybrat neuvěřitelných 27 300 Kč. Celá tato částka bude použita k uhrazení léčebných výloh Terezky Vajbarové z Vrbice. Tato dívka trpí dětskou mozkovou obrnou. Léčbě této nemoci může pomoci lázeňský pobyt, který chce Tereza absolvovat v Klimkovicích.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli k realizaci jarmarku. Zejména rodičům žáků našeho gymnázia, kolegům i dalším zaměstnancům školy. V neposlední řadě pak samotným žákům, bez jejichž zápalu by nad realizací jarmarku nešlo ani uvažovat.
zpět aktuality