Aktuálně z Gymnázia


Po stopách citlivých dějin

Současná výuka moderních dějin je ve značné krizi a výjimkou určitě není ani období druhé světové války. Tudíž se paní učitelka Míchalová rozhodla, že prohloubí nejen znalosti svých studentů, ale i jejich vztah k národním dějinám. A problematiku vybrala, vzhledem k vzestupu nacionalismu v Evropě, dokonalou.

 Dne 3. května se dobrovolníci z tříd kvinta a kvarta vydali do Prahy, kde se před 77 lety odehrál atentát na Heydricha. Naše exkurze byla rozdělena do dvou částí. První z nich zaujala místo v přímém okolí atentátu, kdy jsme byli provázeni vysokoškolským studentem, který měl velmi dobrý přehled nejen o činu atentátníků, ale také o Reinhardu Heydrichovi samotném, a jenž nás obohatil o zdánlivě nepodstatné detaily, které hrály ve výsledku velkou roli v tom, jak atentát nakonec skončil.

Náš zážitek byl posílen skutečností, že jsme se opravdu nacházeli v místech, kudy 27. května 1942 stávající říšský protektor projížděl na Pražský hrad. A zatímco první část sledovala jeho nevyhnutelný konec, tak v části druhé jsme byli naopak seznámeni s osudy odbojářů. Jejich stopy nás zavedly do pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde se Jan Kubiš, Josef Gabčík a další parašutisté skrývali. Pod vedením naší průvodkyně atmosféra v kryptě zhoustla tak, že by se dala krájet. Především z toho důvodu, že nám představila každého jednoho muže, který kdysi v podzemí pobýval, jako člověka z masa a kostí, jenž si sám sobě odepřel štěstí pro dobro svého národa. Ale kdo by byl vůbec schopen najít za zvuků naší hymny a všeobecného hajlování štěstí?

 Závěrem naší prohlídky jsme se všichni zastavili u památníku příbuzných a spolupracovníků parašutistů, kteří byli 24. října 1942 hromadně popraveni. Na desce jsme zhlédli jména 254 osob, díky nimž tu dnes můžeme být. Za nás za všechny bych chtěla říct: „Děkujeme.“
Po stopách citlivých dějin
Po stopách citlivých dějin
Po stopách citlivých dějin
Po stopách citlivých dějin
Po stopách citlivých dějin
Po stopách citlivých dějin
Po stopách citlivých dějin

zpět aktuality