Aktuálně z Gymnázia


2. kolo přijímacího řízení

Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, podle ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole, ve znění pozdějších předpisů;

                                                                                                           vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení

                                       do prvního ročníku studijního oboru  79-41-K/41 gymnázium – všeobecné čtyřleté studium, pro školní rok 2019/2020.

V druhém kole se jednotná přijímací zkouška nekoná. Výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 1. kola předloží uchazeč spolu s přihláškou. Výsledky JPZ budou zohledněny v přijímacím řízení podle § 60f odst. 2 školského zákona. Uchazeči, kteří JPZ nekonali, vykonají školní přijímací zkoušku dne 30. 5. 2019 z českého jazyka a matematiky, která bude srovnatelná s JPZ.

Přihlášky podávejte osobně nebo poštou  do 27. května 2019 na ředitelství Gymnázia, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, PSČ 691 06 Velké Pavlovice.

PaedDr. Kropáč Vlastimil v. r., ředitel školy
zpět aktuality