Aktuálně z Gymnázia


Maturitní zkoušky 2019

Maturitní zkoušky na našem začaly 2. května 2019 státní částí složenou z didaktických testů z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky. Po dalších dnech příprav pokračovaly maturitní zkoušky ústní částí a to od pondělí 27. května 2019. Studenti maturitních ročníků skládali ústní maturitní zkoušku ze dvou školních profilových předmětů a dvou povinných předmětů společné státní části.

V letošním školním roce maturovalo 23 studentů oktávy s třídní učitelkou Ing. Mgr. Leonou Buzrlovou v osmiletém studijním oboru. V maturitní třídě 4. A s třídní učitelkou Mgr. Janou Zavadilovou maturovalo 18 studentů čtyřletého studijního oboru. 

Předsedy maturitních komisí byli Mgr. Pavel Klement a Mgr. Lucie Varmužová. Celkové výsledky zpracoval Cermat a jsou následující . V třídě oktáva prospělo s vyznamenáním 11 žáků tj. 45 %, 10 studentů prospělo a 2 studenti neuspěli v jedné dílčí zkoušce. Ve třídě 4. A prospěli s vyznamenáním 3 studenti, 14 studentů prospělo a 1 studentka neprospěla u dílčí zkoušky. Podrobné výsledky po započítání percentilů budou gymnáziu zaslány Cermatem až po skončení maturitních zkoušek na ostatních středních školách.

Všem maturantům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a přejeme hodně elánu do dalšího studia, které je čeká po letních prázdninách.
Maturitní zkoušky 2019
Maturitní zkoušky 2019
Maturitní zkoušky 2019
Maturitní zkoušky 2019
Maturitní zkoušky 2019
Maturitní zkoušky 2019
Maturitní zkoušky 2019
Maturitní zkoušky 2019
Maturitní zkoušky 2019

zpět aktuality