Aktuálně z Gymnázia


ARS POETICA, Puškinův památník 2019, opět Brno a letos i Praha! aneb ohlednutí studentů kvarty a kvinty

Letošní rok jsme na Puškinově památníku v Brně vyhráli první místo v kategorii kolektiv, což nás všechny velice potěšilo a moc jsme se těšili na vystoupení do Prahy.

Odměnou za výhru v regionální kole jsme byli pozváni na koncert písničkáře Jaromíra Nohavici, který se mi moc líbil. Následující den jsme se zúčastnili přehlídky nejlepších vystoupení vítězů regionálních kol konaném v Ruském středisku vědy a kultury v Praze. Hned jak jsme přednesli naše pásmo, byli jsme vybráni zúčastnit se slavnostního aktu položení květin k památníku  A. S. Puškina v rámci 220. výročí jeho narození.

Celá akce mi toho dala strašně moc, od zlepšování se v ruském jazyce a jeho porozumění, hodně zkušeností a spoustu krásných nezapomenutelných zážitků. Největší díky patří naší paní učitelce Mgr. Janě Lorenzové, která nám věnovala svůj čas a připravila nás na Puškinův památník. Všechny dny jsme si náramně užili a doufáme, že se v dalších letech této akce opět zúčastníme.

Veronika Ježková, kvarta

 

Puškinův památník? Co mi přinesl? Rozhodně plno zážitků a krásně prožité dny jak v Brně, tak i v Praze. Díky této soutěži máme větší zájem o ruský jazyk a dostali jsme se i na koncert Jaromíra Nohavici. Jsem ráda za tuto zkušenost a příští rok se určitě přihlásíme znovu.

Ivana Krmíčková, kvarta

 

Ve středu 5. června 2019 jsme se spolu s paní učitelkou Janou Lorenzovou a se studenty kvarty vydali do Prahy na celostátní přehlídku 53. ročníku festivalu Ars Poetica - Puškinův památník. Po prohlídce Pražského hradu, katedrály sv. Víta, Pražského Jezulátka, Karlova mostu a dalších míst jsme se přesunuli do Ruského střediska vědy a kultury v Praze. Tam vystoupil Jaromír Nohavica za doprovodu Roberta Kušmerského. Poslechli jsme si překlady ruských písní Vladimíra Vysockého a Bulata Okudžavy, ale také písně Jaromíra Nohavici.
Po skončení koncertu byl slavnostně pokřtěn sborník Písně Československa vydaný k 100. výročí Československé republiky. Dne 6. června, v den 220. výročí narození Alexandra Sergejeviče Puškina, jsme
vystoupili na Puškinově památníku s básněmi ruské autorky Mariny Cvětajevové. Po vystoupení jsme se spolu s předsedou České asociace rusistů, panem Jiřím Klapkou, vydali k bustě Puškina na Puškinově náměstí, kam jsme položili květiny. Na závěr přehlídky byli všichni účastníci i jejich učitelé obdarováni sborníkem Písně Československa. Po předání ocenění za účast už následovala cesta domů. Díky postupu z krajského kola jsme měli možnost poznat pražské památky a zhlédnout vystoupení studentů základních, středních i vysokých škol z celé republiky.

Dominik Rolíšek, Barbora Listová, Magdalena Švecová a Radka Valná, studenti kvinty.

 

Atmosféra byla nezapomenutelná. Účinkující se navzájem podporovali a nic si nezáviděli. Určitě bych se akce chtěla znovu zúčastnit.

Anna Drápalová, kvarta

 

Minulý rok jsem se soutěže zúčastnila poprvé a to hned se dvěma pásmy. Sklidili jsme úspěch v podobě stříbrné a bronzové medaile. Byla to zajímavá zkušenost. Letos studenti našeho gymnázia dosáhli na zlato a postoupili tak na celostátní přehlídku do Prahy. Já jsem soutěžila v kategorii sólové recitace. Konkurence byla velká, ale vím, že to je směr, kterým bych se později chtěla vydat.

Terezie Herůfková, kvarta

 

Z Prahy máme úžasné zážitky, ve středu velká procházka a skvělý koncert J. Nohavici, který jsme si všichni užili. Ve čtvrtek přehlídka všech vítězů krajských kol a návštěva a položení květin na Puškinův památník. Všechno jsme si moc užili a doufám, že příští rok zase postoupíme a společně znovu navštívíme Prahu.

Emma Procházková, kvarta

 

Dne 13. 4. 2019 se uskutečnilo krajské kolo v soutěži Puškinův památník v Brně. S velmi emotivní básní o válce jsme vyhráli a postoupili na přehlídku do Prahy, která se konala 6. 6. Den před soutěží jsme si prošli Prahu, navštívili pěknou řádku kostelů, zarecitovali si na Karlově mostě, k večeři si dali nejdražší pizzu v okolí a zúčastnili se koncertu Jaromíra Nohavici. Následující den nás čekala přehlídka všech vítězů, seznámili jsme se s ostatními soutěžícími, zašli na oběd, po cestě na metro zmokli a přibližně ve 20:15 přijeli zpět do Velkých Pavlovic.

Kristýna Jiroušková, kvarta
ARS POETICA, Puškinův památník 2019
ARS POETICA, Puškinův památník 2019
ARS POETICA, Puškinův památník 2019
ARS POETICA, Puškinův památník 2019

zpět aktuality