Aktuálně z Gymnázia


Den otevřených dveří na gymnáziu 7. ledna 2020

V úterý 7. ledna 2020 se na našem gymnáziu uskutečnil tradiční Den otevřených dveří, který byl určen především budoucím uchazečům o studium a jejich rodičům. Po celý den se střídaly návštěvy dětí, které přicházely většinou v doprovodu rodičů. Po celou dobu pobytu se návštěvám věnovali učitelé a zejména studenti školy. Poskytovali informace o studiu, o možnostech výuky cizích jazyků, o sportovních a mimoškolních aktivitách. Zodpovídali otázky na dojíždění, přijímací zkoušky, na zapojení školy do projektů, zahraniční jazykové pobyty, úspěšnost studentů v maturitních zkouškách a na výsledky absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy.
Poznávací soutěž byla pro návštěvníky připravena v odpoledním bloku. Soutěžící měli za úkol navštívit deset míst v areálu školy a zde plnit rozmanité úkoly. Uchazeči měli možnost vyzkoušet si testy nanečisto z matematiky a českého jazyka. Každý návštěvník si vedle užitečných informací a spousty dojmů odnesl letáčky školy a pozvánku na přípravný kurz pro osmileté studium.

Všem děkujeme za účast a těšíme se na setkání 1. září 2020, kdy se z mnohých návštěvníků stanou naši noví studenti.

V rámci soutěže byli vylosováni následující výherci:

1. Kotlařil Marek, Lužice - 97 bodů

2. Petrlová Tereza, Lanžhot - 96 bodů

3. Tučková Aneta, Lanžhot - 96 bodů

Výherci si mohou ceny převzít na sekretariátu gymnázia při podání přihlášky ke studiu.
Den otevřených dveří 7. ledna 2020
Den otevřených dveří 7. ledna 2020
Den otevřených dveří 7. ledna 2020
Den otevřených dveří 7. ledna 2020
Den otevřených dveří 7. ledna 2020
Den otevřených dveří 7. ledna 2020
Den otevřených dveří 7. ledna 2020
Den otevřených dveří 7. ledna 2020
Den otevřených dveří 7. ledna 2020
Den otevřených dveří 7. ledna 2020
Den otevřených dveří 7. ledna 2020
Den otevřených dveří 7. ledna 2020
Den otevřených dveří 7. ledna 2020
Den otevřených dveří 7. ledna 2020
Den otevřených dveří 7. ledna 2020

zpět aktuality