Aktuálně z Gymnázia


Přerušení řádné výuky - důležité!

Mimořádným rozhodnutím ministra zdravotnictví je od dnešního dne 11. března 2020 zakázána přítomnost žáků na školách. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID - 19. Hromadné vzdělávání představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Běžná výuka s pravidelnou docházkou žáků se přerušuje i na našem gymnáziu. Na základě vyjádření KHS Brno se rovněž ruší plánovaný lyžařský výcvikový kurz a účast studentů na projektu Erasmus v Krkonoších.
Přípravný kurz dne 17. března 2020 se neuskuteční.

Pokyny a úkoly k domácí přípravě žákům, zaměřené zejména na procvičování a prohlubování učiva,  budou žákům předávány jednotlivými vyučujícími prostřednictvím informačního systému EduPage - zprávy žáků. Prostřednictvím tohoto systému je možná vzájemné předávání informací, pokynů
a dotazů.

Další informace sledujte na www.gymnvp.cz a veřejně dostupných zdrojích.
zpět aktuality