Aktuálně z Gymnázia


Přípravné kurzy začínají!!

Po delší přestávce budou dne 26. května 2020 (úterý) na naší škole obnoveny přípravné kurzy pro uchazeče o studium v osmiletém studijním oboru. Kurzy proběhnou za přísnějších epidemiologických podmínek. Kurz proběhne ve dvou skupinách v počtu do 15 žáků. V první skupině bude probíhat příprava na matematiku a v druhé skupině na český jazyk. V další týdnu se výuka ve skupinách obrátí. Nutnou podmínkou účasti na kurzu je, že žáci sedí v lavicích samostatně, mají ochranou roušku a při vstupu do budovy školy si dezinfikují ruce. Rodičům nebo doprovodu nebude vstup do budovy školy umožněn.

Na základě rozhodnutí vlády je nutné při vstupu do budovy školy odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění vlastnoručně podepsané zákonným zástupcem nebo zletilým žákem (přiloženo v pozvánce k přijímacím zkouškám a níže v příloze). V případě nedoložení, nebude žáku umožněn vstup do školy.

Začínáme 26. května ve 14.00 hodin. Těšíme se na Vás!

V případě nejasností nebo dotazů volejte na tel. číslo 519 428 245

Dr. Kropáč, ředitel školy
zpět aktuality