Aktuálně z Gymnázia


Obnovení osobní přítomnosti žáků maturitních ročníků ve škole

Vážení rodiče, vážení maturanti

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je možné realizovat od 11. května 2020 výuku s osobní přítomností žáků v posledních maturitních ročnících. Na našem gymnáziu bude žákům maturitních ročníků (oktáva, 4. A) nabídnuta výuka formou konzultací s cílem připravit je na úspěšné složení maturitní zkoušky z jednotlivých zvolených předmětů. Konzultace se uskuteční s maximálním počtem 5 žáků ve skupině pro třídu oktáva a stejně tak ve skupině pro třídu 4. A. Díky tomuto počtu žáků a organizačnímu opatření se nám podaří lépe splnit epidemiologická a hygienická opatření a tím ochránit zdraví všech účastníků výuky. Výuka (konzultace) pro žáky maturitních ročníků je zcela dobrovolná a záleží na studentech, zda této nabídky budou chtít využít. V týdnu od 4. května 2020 bude v informačním systému školy EduPage zpřístupněn rezervační systém ke konzultačním hodinám, které jsou pro jednotlivé vyučující a předměty vypsané na období od 11. – 22. května 2020. Dnem 22. května 2020 bude ukončena klasifikace pro maturitní ročníky. Klasifikace žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet z nové vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., O hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.  Vyučující budou přítomni ve škole jen v době konzultací a to z toho důvodu, že současně běží on-line výuky ostatních tříd. Přihlašování je možné do naplněnosti skupiny (hodiny), tedy do počtu max. pěti účastníků. Ke konzultacím přicházejte jen v těch dnech a časech, které jste si rezervovali, jinak se ve škole nezdržujte!

Při prvním vstupu do školy odevzdá žák podepsané čestné prohlášení (příloha) seznámí se s vnitřní směrnicí EPIDEMIOLOGICKÉ KRITÉRIA PRO VÝUKU (příloha), která upravují provozní podmínky a definují povinnosti účastníků vzdělávání (konzultací).

Obecně zásady:

  1. Při cestě do a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky - rouškou), dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
  2. Do školy přicházejí jen v časech individuálně zvolených v rezervačním systému EduPage.
  3. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  4. Při vstupu si žáci dezinfikují ruce dezinfekčním prostředkem z bezdotykových dávkovačů.
  5. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 

                                                Společně to zvládneme ……………

                                                                                              Kropáč Vlastimil, ředitel školy
zpět aktuality