Aktuálně z Gymnázia


Informace ředitele školy k přítomnosti žáků ve škole

Vážení rodiče, studenti,

Ministerstvo školství díky příznivému vývoji epidemiologické situace umožňuje od 8. června 2020 osobní přítomnost žáků nižších ročníků středních škol za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultačních a třídnických hodin, s tím, že záleží na konkrétních podmínkách a možnostech každé školy.

Zvolený termín je bohužel souběžný na naší škole s konáním přijímacích zkoušek ve dnech 8. a 9. června 2020 a následně s konáním ústních maturitních zkoušek v týdnu od 15. června 2020. Uskutečnění přijímacích zkoušek a ústních maturitních zkoušek při dodržení přísných epidemiologických podmínek vyžaduje zvýšené provozní a personální požadavky. Z výše uvedených důvodů se na naší škole uskuteční třídnické hodiny v termínu od 22. června 2020 postupně pro všechny třídy podle časového harmonogramu, který bude zpřístupněn v informačním systému EduPage. Skupiny mohou mít maximálně 15 žáků. Zvolený den a čas, který budete chtít využít k třídnické hodině, si můžete předem rezervovat prostřednictvím konzultací v tomto informačním systému od 15. června 2020. Účast na třídnických hodinách je dobrovolná a je podmíněna tím, že žák odevzdá podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Nadále bude probíhat výuka na dálku.

Školní rok bude ukončen postupným předáním ročníkových vysvědčení v pátek 26. června 2020.

Ve dnech 29. a 30. června 2020 bude pro žáky školy vyhlášené ředitelské volno.
zpět aktuality