Aktuálně z Gymnázia


Prázdniny skončily - gymnázium opět ožilo

Nový školní rok 2020/2021, který byl zahájen 1. září, bude ve znamení co nejefektivnějšího předcházení šíření nemoci Covid 19, se kterou se potýkáme ve školách od 11. března tohoto roku. Přípravě školního roku na gymnáziu věnovali všichni vyučující a provozní pracovníci náležitou pozornost. Období letních školních prázdnin již bylo tradičně ve znamení oprav, výmalby a generálního úklidu celé budovy školy. Kompletní nové vybavení kmenové třídy přivítalo studenty 4. A. Výměny střešních oken v půdní vestavbě a kompletní rekonstrukce se dočkal výtvarný ateliér. Vyučující připravovali své třídy, chystali učební a výchovně vzdělávací plány, věnovali pozornost výzdobě tříd. V úterý 1. září 2020 jsme v aule školy přivítali žáky prvních ročníků osmiletého a čtyřletého studijního oboru. Pan ředitel popřál novým studentům hodně úspěchů ve studiu a zdůraznil důležitost dodržování protiepidemických opatření během činností ve škole. Studenti dalších ročníků byli přivítáni ředitelem školy a třídními učiteli v kmenových třídách. Pro tento školní rok jsou třídnictvím pověřeni: prima - Mgr. Kaszper, sekunda – Mgr. Strouhalová, tercie – Mgr. Míchalová, kvarta – Mgr. Michnová, kvinta – Mgr. Tomková, sexta – Mgr. Lorenzová, septima – Mgr. Spěšná, oktáva – Mgr. Kadlec, 1.A – Ing. Holásková, 2. A - Mgr. Sovadina, 3.A – PhDr. Rubáš, 4.A – Mgr. Vašíček.
zpět aktuality