Aktuálně z Gymnázia


Informace školního psychologa

Vážení zákonní zástupci,

ráda bych se Vám touto cestu představila a nabídla Vám své poradenské služby v rámci svého působení na Gymnáziu Velké Pavlovice. Jmenuji se Barbora Tušimová a od 1. 9. 2020 působím na této škole jako školní psycholog (na základě Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání).

Činnost školního psychologa upravuje legislativa MŠMT, konkrétně Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Podle této vyhlášky jsou poradenské služby poskytované školním psychologem bezplatné a jsou nabízeny žákům, rodičům i pedagogům.

Školní psycholog pracuje preventivně i intervenčně, se třídami nebo s jednotlivci, a podporuje dobré školní klima.

Obrátit se na mě můžete ohledně problémů s adaptací studentů na nové prostředí, s výchovnými nebo rodinnými problémy, s problémy v třídním kolektivu, s osobními problémy studentů nebo výukovými problémy a slabým prospěchem.

Nabídnout Vám mohu také konzultace ohledně dalšího studijního směřování studentů, zefektivnění domácí přípravy, přípravy na maturitní nebo přijímací zkoušky apod.

Dlouhodobě pracuji také s metodou Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE). Jedná se o metodu, která je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince. Podstatou metody je kognitivní rozvoj, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.

V tomto školním roce budu ve škole přítomna každé úterý a pátek, v tyto dny mě můžete ve škole kontaktovat osobně, doporučuji však domluvit si konzultaci předem telefonicky (605750482) nebo emailem (tusimovab@gymnvp.cz), abychom mohli konkrétní čas přizpůsobit mým i Vašim možnostem.

Poskytování služeb školního psychologa je dobrovolné. Pokud problém vyžaduje dlouhodobější práci s klientem, je u nezletilých klientů nutný písemný informovaný souhlas zákonného zástupce.

Přeji Vám úspěšné vkročení do nového školního roku a těším se na naši spolupráci.
zpět aktuality