Aktuálně z Gymnázia


INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 se s účinností od 14. října 2020 (středa) do 23. října 2020 (pátek) omezuje provoz středních škol, spočívající v zákazu osobní přítomnosti všech žáků na středních školách. Nově se zakazuje osobní přítomnost žáků NG (prima - kvarta) ve škole.

Ve všech třídách, včetně tříd primy - kvarty, bude zavedena distanční výuka, která bude plně respektovat platný rozvrh. Nástrojem pro komunikaci mezi žákem a školu je informační systém EduPage, přes který budou žákům zadávány pokyny pro vypracování úloh, testů a pro veškerou domácí přípravu. V blocích bude probíhat také pravidelná on-line výuka prostřednictvím videokonferencí v prostředí Google. Bloky videokonferencí pro jednotlivé třídy budou zaznamenány v událostech a žáci na ně budou zvání vyučujícími prostřednictvím odkazů přes EduPage. Videokonference budou denně v rozsahu maximálně 2 - 3 hodiny pro NG. Další školní přípravu si žáci plánují samostatně. Vyučující jsou k dispozici vždy v době stanovené řádným rozvrhem. Výuka nebude probíhat odpoledne, ani v době víkendu a podzimních prázdnin (respektujeme rozvrh tříd).

Podle aktualizovaného školského zákona je distanční výuka pro žáky povinná a neúčast musí být řádně omluvena u třídních učitelů. Docházka bude značena jako plnění docházky jiným způsobem.

Vážení rodiče, vzniklá situace mě moc mrzí, ale věřím, že svým dětem budete nápomocni při distanční výuce a spolu to zvládneme. Moc Vám děkujeme za pochopení a spolupráci.

Věřím, že toto období spolu zvládneme co nejlépe.
zpět aktuality