Aktuálně z Gymnázia


PŘÍPRAVNÝ KURZ

Vážení rodiče,

vážíme si Vašeho zájmu o přípravný kurz pro jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o osmileté studium.

K zahájení kurzu podáváme tyto informace.

Pokud epidemiologická situace dovolí, a bude umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ ve výuce, bude přípravný kurz probíhat od 2. února 2021, v 14:30 hodin, prezenční (osobní) formou u nás ve škole. V opačném případě bude výuka online, od 14:30 hodin, na odkaze:
                                      https://meet.google.com/wfa-oypd-ckb

Do doby, než bude umožněna osobní přítomnost žáků ve škole.

K prezenční výuce je nutné:

  • na první hodinu kurzu přinést ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ podepsané zákonnými zástupci, které je přílohou této informace,
  • při vstupu si žáci dezinfikují ruce,
  • po dobu kurzu používají roušku,
  • sedí samostatně v lavicích a řídí se pokyny vyučujícího.

Online výuka se uskutečňuje v prostředí Google Meet a žáci by měli mít funkční mikrofon, kamera není podmínkou.

Učivo, které bude předmětem hodiny kurzu, bude volně ke stažení na webových stránkách školy. Je vhodné, aby je měli žáci předem připravené. Rovněž je možné si je případně vyzvednout osobně v kanceláři školy.

Vážení rodiče, budeme velmi rádi, když nám pomůžete s přípravou podkladů pro Vaše dítě na kurz (tisk pracovních listů a při zprovoznění technických prostředků).

Preferujeme prezenční formu vedení kurzu. Jeho začátek nechceme odkládat, neboť jsme si vědomi toho, že čas do přijímacích zkoušek se nezadržitelně blíží.
zpět aktuality