Aktuálně z Gymnázia


Zpátky do školy!

Vážení rodiče, milí žáci,

s potěšením Vám podávám informaci, že novelizací mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, se s účinností od pondělí 24. května 2021 umožňuje osobní přítomnost všech žáků gymnázia, na prezenční výuce a to bez rotace.

Důležitou podmínkou účasti na prezenční výuce je, že žák podstoupí preventivní antigenní test provedený ve škole jedenkrát v týdnu (pondělí) před zahájením výuky a tento test bude mít negativní výsledek.
Testování se nemusí účastnit žák, který:

  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Vlastní testování ve škole bude probíhat před vlastní výukou v kmenových třídách se začátkem v 7.45 hodin. Velmi bychom uvítali, aby místní žáci přicházeli na testování již v tomto čase Žáci, kteří do školy dojíždí budou testování ihned po příchodu do kmenové třídy v rámci první hodiny.

Jak vlastní testování probíhá, můžete vidět zde
https://www.youtube.com/watch?v=mvnmJBejP3c&ab_channel=Ochrann%C3%A9Respir%C3%A1tory

V platnosti zůstává nošení prostředků k ochraně dýchacích cest ve vnitřních prostorech, rozestupy a důsledná dezinfekce rukou. Výuka tělesné výchovy se bude v případě příznivých klimatických podmínek konat v atletickém areálu školy.

Žáci se mohou přihlásit ke stravování ve školní jídelně přes objednávkový systém. Obědy se budou vydávat od 13.00 hodin pro NG a od 14.00 hodin pro VG. Žáky do jídelny doprovází a dohlíží určený vyučující.

Návratem žáků pro nás všechny nastane adaptační období, ve kterém bude našim cílem poskytnout žákům i pedagogům potřebné podmínky pro postupný návrat k běžné prezenční výuce, minimalizovat stresové situace a vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém je prostor jak pro posilování vzájemných vztahů, tak pro pozvolné obnovování pracovních návyků. Slouží k propojení dosud odloučených světů, vzájemné informovanosti a plánování.

Věřím, že tyto stručné informace Vám pomohou se rychle orientovat a postupný a snad i konečný návrat žáků do výuky společně zvládneme.
zpět aktuality