Aktuálně z Gymnázia


Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice

V sobotu 6. listopadu 2021 se otevřely dveře Gymnázia Velké Pavlovice pro všechny bývalé absolventy a zájemce o studium. Gymnázium si v letošním roce připomíná 25 let od zahájení výuky a tak i tento den se nesl v tomto duchu. Vyučující připravili pro současné žáky tvůrčí dílny s rozličnou tematikou, k pobavení byl i fotokoutek a nechyběla školní kavárnička. Návštěvníci se mohli zaposlouchat do tónů cimbálové muziky souboru Palička. Zájemci o studium přicházeli v doprovodu svých rodičů po celý den. Měli příležitost nahlédnout do tříd a mohli si vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto. Všichni příchozí se museli prokázat potvrzením o bezinfekčnosti, případně si mohli přímo ve škole udělat antigenní test. Součástí opatření bylo nošení respirátorů po celé budově školy. Po celý den se příchozím věnovali studenti starších ročníků, kteří velmi ochotně poskytovali informace o možnostech studia,
a spolupráci se zahraničními školami, včetně projektu Erasmus, ale také na výuku cizích jazyků, sportovní a mimoškolní aktivity, na možnosti dojíždění a úspěšnost studentů v přijímacím řízení na vysoké školy. Děti i jejich rodiče uvedli v předchozích letech, že právě ukázka dílen, návštěva budovy a jejích příjemných prostor pomohly žákům k rozhodování o studiu na naší škole. Z tváří všech zúčastněných bylo vidět, že program se vydařil a den měl báječnou atmosféru, ke které občerstvením v podobě hodovních koláčků přispělo i Pekařství Petr Křivka.
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice

zpět aktuality