Aktuálně z Gymnázia


Studentky oslavily Den národní jednoty Ruska

Ruský kulturní  osvětový  spolek na Moravě z.s. pod záštitou generálního konzula RF V Brně Alexandra Alexandroviče  Kalačeva pořádal v předvečer státního svátku Ruské federace oslavu Dne národní jednoty.

Dne 3. listopadu 2021 se při příležitosti státního svátku konal v prostorách Generálního konzulátu RF v Brně koncert. Po přivítaní předsedkyní RKOS na Moravě, básnířkou Ljubov Vondrouškovou celým večerem provázel rozhlasový moderátor a hudebník Luděk Savana Urbánek. Posluchači aplaudovali českému skladateli, pianistovi a zpěvákovi ruských písní Martinu Jakubíčkovi, také absolventovi našeho gymnázia, dnes již studentu pedagogické fakulty, Vojtěchu Antošovi, jež si vysloužil potlesk interpretací pásma ruské lidové a populární hudby. Publikum zaujali krojovaní členové klubu vojenské historie Václav Kokeš a Martin Hulej ukázkou kozáckých tanců se šavlemi, také tanečnice v sarafánech ze souboru Matrjoška pod vedením Lenky Chalabalové. Večer plný hudby byl zakončen společným setkáním u samovaru, kde při rozhovorech zněla čeština i ruština.

Pozvánka na tuto kulturní událost bylo odměnou pro studentky ruštiny Radku Valnou a Magdalenu Švecovou, které se každoročně úspěšně zúčastňují soutěží v ruském jazyce. Letos na jaře reprezentovaly naše gymnázium v mezinárodního projektu Ruská kultura v dialogu s kulturami východoevropských národů, pořádaném Tambovskou univerzitou ve spolupráci s Mezinárodní kulturní organizací Klíč.

Účast na tomto koncertu byla i pro mne jedinečnou příležitostí seznámit se s ruským jazykem a kulturou i jinak než ve školní lavici.
Studentky oslavily Den národní jednoty Ruska
Studentky oslavily Den národní jednoty Ruska
Studentky oslavily Den národní jednoty Ruska
Studentky oslavily Den národní jednoty Ruska
Studentky oslavily Den národní jednoty Ruska

zpět aktuality