Aktuálně z Gymnázia


Třetí kolo přijímacího řízení - čtyřleté studium

Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, podle ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole, ve znění pozdějších předpisů;

vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení do prvního ročníku studijního oboru  79-41-K/41 gymnázium – všeobecné čtyřleté studium, pro školní rok 2018/2019.

PaedDr. Kropáč Vlastimil v. r., ředitel školy
zpět aktuality