Aktuálně z Gymnázia


ŠKOLNÍ AKADEMIE

Letošní školní akademie se již tradičně konala ve velkopavlovické sokolovně. Již půl hodiny před jejím samotným začátkem se plnila návštěvníky každého věku. Podívat se přišlo velké množství lidí, kteří prostřednictvím dobrovolného vstupného podpořili všechny účinkující. A pár minut po 18. hodině vše vypuklo.

Akademie byla zahájena hrou na trumpetu, kterou bravurně ovládá student 2. A. Následovala scénka připravená těmi nejmladšími žáky školy – primánky. Jejich odvaha zapojit se, by mohla být inspirací nejednomu staršímu studentovi. Krátká scénka ze školního prostředí pobavila a vytvořila hned na začátku pohodovou atmosféru.

Jednotlivá vystoupení akademie byla prokládána recitacemi autorských textů studentů septimy. Tématem většiny z nich byly strasti spojené se studentským životem. Byly podány lehce, vtipně a značně s nadhledem.

Příjemné bylo propojení hry na hudební nástroj s prezentací gymnastické sestavy. To měly na svědomí 2 talentované studentky tercie. Blízko k tanci měla vystoupení studentů kvarty a kvinty. Kvinta se nechala inspirovat filmem Horečka sobotní noci a všechny v sále přenesla do časů, kdy z každého klubu byly slyšet typické rytmy Disca.

Kvarta si poté připravila nejdelší vystoupení celé akademie, které trvalo necelých 15 minut. Krásu tance a pestrost tanečních stylů se úspěšně pokusili abecedně seřadit a každému tanci věnovali alespoň krátkou chvíli. Od baletu, přes country, až po např. Gangnam tyle. Pro obě taneční vystoupení je nutné zdůraznit, s jakou lehkostí si všichni zapojení zvládli zapamatovat tak nesmírně komplikovanou choreografii.

Ve druhé polovině akademie si žáci 3. A (spolu s malou pomocí septimy) připravili originální a velice vtipnou scénku, jejíž nečekaný závěr překvapil nejednoho návštěvníka. Závěr akademie byl věnován něčemu, co je pro oblast Velkých Pavlovic typické, a to cimbálovce. Mladší žáci pod vedením studentky ze sekundy všechny příjemně naladili na pohodovou předprázdninovou vlnu.

Na tomto místě považuji za důležité zmínit, že uskutečnění takové akce je vždy týmovou prací. Závěrem bych proto chtěl velice poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizování této akademie.

Za studentský parlament GVP Mgr. Bohumil Vašíček
ŠKOLNÍ AKADEMIE - generálka
ŠKOLNÍ AKADEMIE - generálka
ŠKOLNÍ AKADEMIE - generálka
ŠKOLNÍ AKADEMIE - generálka
ŠKOLNÍ AKADEMIE - generálka
ŠKOLNÍ AKADEMIE - generálka
ŠKOLNÍ AKADEMIE - generálka
ŠKOLNÍ AKADEMIE - generálka
ŠKOLNÍ AKADEMIE - generálka
ŠKOLNÍ AKADEMIE - generálka
ŠKOLNÍ AKADEMIE - generálka
ŠKOLNÍ AKADEMIE - generálka
ŠKOLNÍ AKADEMIE - generálka
ŠKOLNÍ AKADEMIE - generálka
ŠKOLNÍ AKADEMIE - generálka

zpět aktuality