Příjímací řízení


Termíny jednotné přijímací zkoušky a časový harmonogram

Přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka budou zabezpečovány společností CERMAT v rámci jednotného přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou a budou se konat:

Osmileté studium:

1. termín - 16. dubna 2019

2. termín - 17. dubna 2019
 

Čtyřleté studium:

1. termín - 12. dubna 2019

2. termín - 15. dubna 2019
 

Přijímací zkouška se bude konat s tímto časovým harmonogramem:

8.30 hodin (administrace zkoušky z matematiky)

8.45 - 9.55 hodin písemná zkouška z matematiky

10.50 (administrace zkoušky z českého jazyka)

11.05 - 12.05 hodin písemná zkouška z českého jazyka
 

Formou jednotné přijímací zkoušky je didaktický test z českého jazyka a matematiky.
Obsahující uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí a otevřené úlohy bez nabídky odpovědi.
Pro český jazyk a literaturu je povolenou pomůckou propisovací tužka nejlépe modré barvy.
Pro matematiku jsou povolené rýsovací potřeby a propisovací tužka.
Kalkulačka, pravidla českého pravopisu a tabulky nejsou povoleny.
Obsah jednotné přijímací zkoušky vychází z učiva stanoveného rámcovým vzdělávacím programem (RVP) pro základní školy. 

Základní informace

Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, stanovuje podle ustanovení § 60 odst. 3 b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuje

A) do prvního ročníku studijního oboru 79 - 41 - K/81 Gymnázium – všeobecné osmileté studium, pro školní rok 2019/2020 bude přijato 30 uchazečů.

B) do prvního ročníku studijního oboru 79 - 41 - K/41 Gymnázium – všeobecné čtyřleté studium, pro školní rok 2019/2020 bude přijato 30 uchazečů.

Přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli v termínu do 1. března 2019 osobně nebo poštou. Rozhodující pro doručení přihlášky poštou je datum podání vyznačené na obálce.