Termíny jednotné přijímací zkoušky


Termíny jednotné přijímací zkoušky a časový harmonogram

Přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka budou zabezpečovány společností CERMAT v rámci jednotného přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou a budou se konat:

Osmileté studium:

1. termín - 16. dubna 2020

2. termín - 17. dubna 2020

Čtyřleté studium:

1. termín - 14. dubna 2020

2. termín - 15. dubna 2020

Přijímací zkouška se bude konat s tímto časovým harmonogramem:

8.30 hodin (administrace zkoušky z matematiky)

8.45 - 9.55 hodin písemná zkouška z matematiky

10.50 (administrace zkoušky z českého jazyka)

11.05 - 12.05 hodin písemná zkouška z českého jazyka
 

Formou jednotné přijímací zkoušky je didaktický test z českého jazyka a matematiky.
Obsahující uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí a otevřené úlohy bez nabídky odpovědi.
Pro český jazyk a literaturu je povolenou pomůckou propisovací tužka nejlépe modré barvy.
Pro matematiku jsou povolené rýsovací potřeby a propisovací tužka.
Kalkulačka, pravidla českého pravopisu a tabulky nejsou povoleny
Obsah jednotné přijímací zkoušky vychází z učiva stanoveného rámcovým vzdělávacím programem (RVP) pro základní školy.