Projekty


Vzděláváme pro život II

Ministerstvo školství schválilo gymnáziu k realizaci naši projektovou žádosti s názvem Vzděláváme pro život II. Nová projektová žádost navazuje na předchozí projekt, který byl realizován v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Nová projektová žádost je připravena pro novou výzvu OP VVV č. 02_18_065 Šablony II pro SŠ a VOŠ.
V rámci projektu se zaměříme na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na personálního posílení školy o školního psychologa a kariérního poradce. Dále budou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
Z této výzvy můžeme čerpat v dvouletém období prostředky v celkové výši 1 038 000,- bez spoluúčasti zřizovatele. Projekt je financován 85 % z EU a 15% ze státního rozpočtu.

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školyzpět projekty