Projekty


Cesty 2010 - přátelství a spolupráce bez hranic

Loga

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“

Cesty 2010 – přátelství a spolupráce bez hranic

navazuje na projekt Cesty 2006 a rozšiřuje spolupráci Velkých Pavlovic a Senice i na úrovni středního školství. Byl zahájen setkáním 48 mladých výtvarníků obou škol ve věku 12–19 let na dvou výtvarných dílnách ve Velkých Pavlovicích ve dnech 31. 5. až 4. 6. 2010. Výborné zázemí pro tvorbu jsme našli na ubytovně TJ Slavoj Velké Pavlovice a v restauraci Sport. Mladí malíři s velkým zápalem, odhodláním i vytrvalostí překonali nepřízeň počasí a vytvořili řadu zdařilých obrázků z Velkých Pavlovic a okolní přírody, které jsou využity pro tvorbu tohoto školního kalendáře.

Pracovalo se v tvořivé a přátelské atmosféře, studenti byli vnímaví, družní a ochotní si navzájem pomáhat. Našli si nové kamarády, poznali jejich studentský i rodinný život, vyměnili si názory na vše, co je jim blízké a co odpovídá jejich naturelu. Podnětné bylo i setkání se vzácnými hosty. Navští­vili nás ředitelé obou škol, starosta Velkých Pavlovic a tvůrci poetických dokumentů Krajina révového listu a Rozhled­na Slunečná, Michal Huvar a Miroslav Grégr. Jeden den pětidenní výtvarné dílny byl věnován návštěvě Břeclavi. Prohlédli jsme si obrazy v galerii Antonína Vojtka, Synagogu a výstavu obrazů Jaroslava Blažka. Dvě hodiny jsme věnovali i výtvarné tvorbě kolem břeclavského zámku. Zážitkem pro starší studenty bylo i přijetí starostou města Ing. Pavlem Procházkou a ředitelem gymnázia Dr. Vlastimilem Kropáčem na radnici. V neformální besedě se dozvěděli mnoho zajímavých informací o historii, současnosti i předpokládaném rozvoji Velkých Pavlovic jako důležitého centra vinařství a ovocnářství na jižní Mora­vě.

Vytvořené výtvarné práce budou studentům škol a rodičovské veřejnosti představeny na putovních výstavách, jejichž vernisáže se uskuteční v Senici 22. září a ve Velkých Pavlovicích 17. listopadu 2010. Věřím, že se budou líbit a značnou měrou přispějí k prohloubení spolupráce a družebních aktivit obou partnerských měst. Předpokládáme, že výraznou aktivitou projektu bude i internetová komunikace studentů formou eTwin­ningu.

Projekt je z 85 % dotován Evropskou unií v rámci přeshraniční spolupráce. K jeho realizaci jsou využity prostředky Fondu mikroprojektů spra­vovaného Regionem Bílé Karpaty. Je možností k odstraňování jazykových bariér. Pro některé studenty byl kontakt s kamarády z druhé země prvním kontaktem se slovenštinou či češtinou vůbec. Mohli tak poznat, co oba jazyky spojuje, v čem se odlišují. Projekt tak přispívá k vytváření přátelských vztahů mezi Čechy a Slováky, jelikož velká většina studentů se narodila již po rozdělení Československa na dva státy.

Marie Šmídová, koordinátora projektu

Zde můžete shlédnout videoreportáž z vernisáže v Senici.

plener velke pavlovice

DSCF0010DSCF0013P1370155DSCF0015P1370120

plener velke pavlovice (5.1 MB)

Projekt Cesty 2010 - přátelství a spolupráce bez hranic

Loga

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“

Projekt Cesty 2010

Projekt Cesty 2010 - přátelství a spolupráce bez hranic umožňuje navázat a rozvíjet spolupráci gymnázií ve Velkých Pavlovicích a v Senici.  Byl zahájen výtvarnými dílnami 24 studentů ve věku 16 – 19 let a 24 studentů ve věku 12 – 15 let, které proběhly od 31. 5. do 7. 6. ve Velkých Pavlovicích. Šlo o první setkání studentů škol při výtvarné práci.

Výtvarné práce, které na těchto plenérech vznikly, budou využity k vytvoření školního kalendáře pro školní rok 2010 - 2011, ve kterém bude uvedena spolupráce škol během celého školního roku. Dále budou výtvarné práce prezentovány na dvou putovních výstavách, jejichž vernisáže se uskuteční v Senici 22. září a ve Velkých Pavlovicích 17. listopadu 2010. Uskutečněné aktivity projektu výrazně přispějí k prohloubení spolupráce a družebních aktivit obou partnerských měst. Školy budou rozvíjet spolupráci ve sportovní a kulturní oblasti. Finanční prostředky na zajištění akcí budou čerpat školy ze svých zdrojů, sponzorských darů a prostředků Rady rodičů. Pro kulturní spolupráci v rámci e-Twinningu budou studenti využívat Internetu škol. Projekt je částečně předfinancován z prostředků Města Velké Pavlovice a vlastních zdrojů školy. Velkou měrou je však dotován Evropskou unií v rámci přeshraniční spolupráce z Fondu mikroprojektů (je hrazeno 85% nákladů).

Část vytvořených výtvarných prací bude po ukončení putovních výstav využita k výzdobě interiérů škol i všech partnerů projektu.

Projekt dává možnost k odstraňování jazykových bariér. Pro některé studenty bude kontakt se svými kamarády ze Senice prvním kontaktem se slovenštinou. Mohou poznat, co oba jazyky spojuje i v čem se odlišují. Studenti mohou srovnávat úroveň školní výuky, rozsah zájmové činnosti i možnosti dalšího studia na vysoké škole. Při společných setkáních si studenti sdělí informace o svých rodinách, úrovní života a kulturních památkách země. Vzniknou nová přátelství, mladí lidé mohou vyjadřovat své názory na život nejen ve svých zemích, ale i v Evropě a celém světě.

P1340070P1340073(1)P1340081(1)P1340086(1)PHOTO00010PHOTO00031

 

Logazpět projekty