Projekty


Erasmus +

loga na web

Erasmus +: Závěrečná schůzka ve Velkých Pavlovicích

…a opět ve Velkých Pavlovicích

Je to již téměř dva roky, kdy byl v rámci programu Erasmus + našemu Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích schválen projekt s názvem “E-learning in school practice in modern secondary schools across Europe: Let us take up the challenge together” (No: 2014-1-PL-01-KA201-003561).

Celkem šest škol z těchto zemí: Polsko, Španělsko, Rumunsko, Řecko, Turecko a Česká republika se navzájem propojily a začaly pracovat na vytyčeném cíli, který si předsevzaly ve společné žádosti, a to (zjednodušeně) vytvořit společnou moodle platformu, která by sloužila nejen studentům, ale i široké veřejnosti k dalšímu vzdělávání.

Hlavní koordinátorskou školou, která celý náš projekt zaštiťuje, je Zespol Szkol Im. Marii Sklodowskiej-Curie v Dzialoszynu. Tu jsme také v rámci první společné tzv. „kick-off“ schůzky navštívili v říjnu roku 2014 a všichni se navzájem poznali. Celkem těchto projektových schůzek proběhlo pět a pokaždé v jedné z partnerských zemí. Poslední a tím pádem i závěrečná se uskutečnila ve Velkých Pavlovicích. Vedle těchto „učitelských“ setkání se uskutečnily i dvě mezinárodní studentské schůzky, a to v České republice a v Řecku.

Jak již z názvu vyplývá, tématem tohoto článku je přiblížit čtenářům průběh a výsledky ze závěrečného setkání, které se odehrálo již podruhé v prostorách Ekocentra Trkmanka a také přímo na Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích.

Datum vyzvednutí všech 14 účastníků setkání přímo z Prahy bylo stanoveno na 28. 6. (úterý), nicméně většina z nich využila možnosti a do hlavního města naší země přiletěla o několik dnů dříve a město si pořádně prohlédli. Zážitek z Prahy jim narušilo jen dlouhé čekání na náš příjezd, neboť běžná dvouhodinová cesta z Brna se protáhla díky naší úžasné D1 na šest hodin. Toto poměrně dlouhé zdržení narušilo i námi připravený týdenní harmonogram, ve kterém se samozřejmě počítalo s prací i první den. Tak tedy. Do Ekocentra ve Velkých Pavlovicích, kde bylo pro všechny zajištěno ubytování, jsme dorazili až kolem 18 hodiny. Moc času na ubytování sice nezbylo, ale to nakonec nikomu ani moc nevadilo. Večer všechny čekala společná večeře v nedaleké restauraci, které se zúčastnili i všichni vyučující gymnázia.

Ve středu hned po snídani jsme se všichni odebrali k prohlídce našeho gymnázia. Jelikož to byl poslední den, kdy byli přítomni všichni studenti, využili jsme ho k předávání vysvědčení a zasvětili zahraniční učitele do tajů ceremonie výměny vysvědčení za kytičku či čokoládu.

Po prohlídce a seznámení se s třídou 3. A a septimou jsme se odebrali k návštěvě radnice. Ujal se nás pan místostarosta a provedl nás celým úřadem. Pohoštění a posezení s diskusí na různá témata v zasedacím sále radnice završilo tuto oficiální návštěvu. Po dobrém obědě v nedaleké restauraci jsme se dali do práce.  Jelikož se blížil čas ukončení projektu a napsání závěrečné zprávy pro NA, byla naše činnost zaměřena právě tímto směrem. V odpoledních hodinách jsme měli domluvenou návštěvu Mgr. Ivany Brabcové, která je etwinning ambasadorem a jež si pro nás připravila workshop o využívání etwinning platformy k navazování kontaktů s jinými školami a vytváření nových možností při získávání projektů.

Následující den byl více odpočinkový (to však neznamená, že jsme nepracovali). Pro naše hosty jsme připravili návštěvu Lednicko-Valtického areálu, samozřejmě s prohlídkou zámku a plavbou výletní lodí až k Janohradu. Po dobrém obědě jsme se vrátili zpět a pochopitelně opět k pracovním stolům.

Poslední den se nesl opět ve znamení společné práce, a to se zřetelem k doplnění materiálů na moodle server a k celkové evaluaci našeho projektu. Po obědě byly všem partnerům za přítomnosti pana ředitele PaedDr. Vlastimila Kropáče předány certifikáty a upomínkové předměty. Zbytek dne se již odehrával ve volném duchu a někteří naši přátelé vyplnili svůj volný čas cestováním a nákupy v nedalekém Brně.

V sobotu ráno jsme se se všemi rozloučili a autobus zavezl naše zahraniční partnery na pražské letiště. Za sebe mohu říct, že celé dva roky byly jak pro naši školu, tak i pro studenty a vyučující velmi přínosné. Poznali jsme nové přátele, setkali jsme se s odlišnou kulturou a do jisté míry i s jinou mentalitou, než na kterou jsme zvyklí. I když oficiálně projekt končí k 30. září 2016, jeho plody budou nejen zúčastněné školy využívat i po další léta. Byl bych rád, kdybyste se s námi o výsledky naší práce mohli také podělit. Potřebné informace najdete na těchto dvou webových stránkách: http://moodle.curie.pl/ a http://erasmus.curie.pl/.

20160629_08494420160629_08494620160629_090454

Segovia + Velké Pavlovice = první vzájemná výměna studentů

Co má společného spojení Segovia a Velké Pavlovice? Na první pohled je jasné, že se jedná o španělské a moravské město. Ke vzájemné spolupráci našich škol nás přivedl projekt Erasmus +. A tak již nebylo daleko od myšlenky uskutečnit vzájemnou (reciproční) výměnu studentů Španělska a České republiky. Španělští studenti přicestovali minulý týden do Bratislavy. Zde je již očekávali naši studenti, aby se jim na sedm dní stali nejen průvodci, ale i hostiteli ve vlastních rodinách. Myšlenka pobytu spočívá v tom, že studenti jsou ubytovaní v hostitelských rodinách našich studentů a na jednotlivé dny jsou jim připravovány výlety a exkurze v rámci našeho regionu (Brno, Moravský kras, Lednice). Veškerá komunikace se uskutečňuje ........

 

Tým gymnázia v Rumunsku

Ve dnech 14. – 20. září 2015 probíhá projektová schůzka Erasmus + v rumunském městě Craiova. Tohoto setkání se účastní naši tři pedagogové, kteří jsou do projektu již od samého počátku zapojeni. Koordinátor projektu PhDr. Stanislav Rubáš, učitel anglického jazyka Mgr. Zdeněk Loskot a náš ICT kolega Mgr. Zdeněk Sovadina.

V neděli 14. září odletěl náš tým v ranních hodinách z letiště Vídeň - Schwechat do rumunského hlavního města. Zde na nás již čekali naši ostatní partneři, se kterými jsme se přivítali a vzápětí se mikrobusem vydali na poměrně dlouhou cestu vedoucí do krásného transylvánského městečka Bran. Toto místo je slavné zejména díky románu irského spisovatele Brama Stokera, Dracula, jehož děj byl do romantických kulis jeho prostředí zasazen. Všichni jsme mohli večer obdivovat krásný výhled z oken našich hotelových pokojů přímo na hrad slavného hraběte (posilněni notnou dávkou česnekového likéru). Návštěvě krásného města však předcházela dobrodružná cesta, nepodobná té, kterou musel absolvovat jeden z hlavních hrdinů Coppolovy filmové adaptace díla, Johnatan Harker. Řidič našeho autobusu, kterému jsme začali okamžitě přezdívat „metelescumblescu“, je jistě jedním z potomků Drakulových drožkářů. Chvílemi i s děsem v očích jsme sledovali strmá údolí pod námi, úzkou cestu před námi a silný provoz v protisměru. Zkrátka nám řidič chvílemi dokázal pěkně pít i krev. O ten zbytek, kterého by se slovy klasika jeden snad ani nedořezal, se postarali komáři. Překvapivě jsme krváceli i při placení v místní restauraci.

 Lidé jsou zde pohostinní, usměvaví a vstřícní, avšak zbytečně si škodí některými zlozvyky, které zde přetrvávají z dob největšího rudého vysávače Rumunska (ať si klidně kdokoli polemizuje) Nikolae Ceaucesca. Krásná příroda plná odpadků hovoří za vše. Také k nejlepšímu příteli člověka se zde nechovají právě uctivě. Důkazem toho jsou všudepolehávající, vyzáblí a často zcela odevzdaní psi. Co se dopravy týče, Rumuni si evidentně oblíbili společenskou hru „ruská ruleta aneb kdo dříve přijede, ten dříve jede“. Překvapivě však v tomto chaosu panuje neočekávaný řád. Zde se nabízí otázka: Měl John Nash rumunské předky?

Druhý den (15. 9.) jsme se z Transylvánských Alp přesunuli na jihozápad Rumunska do univerzitního města Craiova. Po ubytování jsme se sešli se všemi účastníky projektu a potvrdili itinerář práce v nadcházejících dnech.

Následujícího dne (16. 9.) jsme v dopoledních hodinách navštívili partnerskou střední školu. Před školou na nás již čekalo několik studentů a nechyběly ani i pro nás tak typické atributy jako chléb (jejich vezdejší) a sůl. Po krátkém proslovu pana ředitele jsme byli pozváni k prohlídce školy. Překvapilo nás, jak i ve skromných podmínkách, alespoň co se technického zázemí týče, může probíhat kvalitní výuka. A pak začal tanec! A to doslova. Dvacet metrů čtverečních školního koridoru se rázem proměnilo ve vesnický taneční sál. Do víru tance se museli zapojit i zapřisáhlí odpůrci kulturních vložek.

Po krátké pauze na oběd začala vlastní práce na projektu. Hlavní koordinátor Puch Grzegorz nás informoval o aktuálním stavu výsledků naší společné práce.  Po celodenní činnosti jsme si koláče zasloužili. „A pokud nezemřeli, pracují na projektu dodnes….“

Mgr. Zdeněk Loskot a PhDr. Stanislav Rubáš

foto 1foto 520150916_09234520150916_094350DSC03128

 

Mezinárodní projektové setkání mládeže

P4205376V těchto dnech se v našem městě koná mezinárodní projektové setkání mládeže v rámci projektu Erasmus +, které organizačně a programově zajišťuje Gymnázium Velké Pavlovice s podporou města. Přivítání partnerů projektu z Polska, Rumunska, Řecka, Turecka a Španělska se uskutečnilo na radnici města za účasti starosty Ing. Pavla Procházky v pondělí 20. dubna 2015. Zázemí pro uskutečnění vzdělávacího programu jsme našli v Ekocentru Trkmanka. Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání a klade si za cíl zvýšit kvalitu a inovativnost vzdělávacího procesu, rozšířit komunikační a jazykové dovednosti studentů. V rámci vzdělávacích aktivit zaměřených na E-learning, platformu Moodle, vznikne řada nových vzdělávacích a studijních materiálů, které tvoří vyučující z jednotlivých států. Pro účastníky projektu jsme připravili návštěvu lednického zámku, přilehlých zahrad, skleníku a minaretu. V programu nesmí chybět procházky a poznání našeho města, které doplňují podvečerní program našich partnerů. Všem, kteří se na projektu podílejí, přejeme hladký průběh, aby hosté odjížděli s pocitem příjemně prožitých dnů ve Velkých Pavlovicích.

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy

  •  

Erasmus + ve Velkých Pavlovicích

Polsko, Rumunsko, Řecko, Španělsko a Turecko – z každé země přijelo 19. 4. navštívit naši vinařskou oblast 5 studentů spolu s dvěma učiteli. Cílem týdenního projektu bylo zdokonalit se v používání platformy Moodle a Google +.

Tato pětidenní akce byla sice příjemným zpestřením jinak monotónních středoškolských dní, předcházely jí však 3 měsíce dlouhých příprav, které byly také vyplněny obavami z toho, jestli se mezi nás nepostaví jazykové bariéry, či z toho, zda mezinárodní účastníky náš program vůbec osloví.

V průběhu nedělního odpoledne všichni dorazili ze svých světových koutů – ať už bližších či vzdálenějších – a ubytovali se v přestavěném zámku, nyní zvaném Ekocentrum Trkmanka. Následující den došlo na radnici k oficiálnímu přivítání starosty města Ing. Pavla Procházky i ředitele našeho gymnázia PaedDr. Vlastimila Kropáče. Nechyběla ani názorná prohlídka naší školy, během které jsme měli možnost zhlédnout připravené prezentace o jednotlivých zemích. Z dalšího programu stojí jistě za zmínku divadelní představení kvarty, ICT kurz probíhající pod vedením Mgr. Sovadiny či tichá pošta, při které 30 studentů hravě dokázalo transformovat větu „I have a black dog“ do finálního „Pink panther“. Večer se všichni spolu s dalšími kantory gymnázia sešli u tradiční cimbálové muziky.

V úterý jsme se během ICT kurzu, tentokrát pod vedením španělské skupiny, učili vytvářet testy a provádět další úkony pomocí Moodlu. Z výčtu našeho dalšího programu sklidila největší úspěch herní konzole xBox. Středa byla ve znamení kulturně-poznávacího výletu v proslulém Lednicko-valtickém areálu, kde nám počasí přálo při prohlídce parku, skleníku, ale i projížďce lodí až k romantickému minaretu. Známá restaurace U Tlustých nabídla v podobě svíčkové příjemné zakončení celého odpoledne.  Samozřejmě jsme nezaháleli a následující den nás čekal další počítačový kurz, po němž jsme se vydali vlakem do nedalekého Brna. Později odpoledne došlo k oficiálnímu rozloučení, a pak následoval rozlučkový večírek.

Páteční ráno bylo opět ve znamení loučení a slibů o brzkých shledáních. Závěrem bych chtěla hlavně poděkovat našemu učiteli dr. Stanislavu Rubášovi, koordinátorovi Erasmu+, díky kterému jsme mohli být součástí tohoto výjimečného projektu.

Jana Kršková, septima

Erasmus+: Comenius KA2

erasmusS potěšením oznamujeme přátelům školy, že jsme se zúčastnili projektu ERASMUS+: COMENIUS. Na jaře jsme byli sice s žádostí KA 1 úspěšní, ale byli jsme zařazeni na pozici náhradníka. Přestože i toto jsme považovali za úspěch, nyní jsme se dozvěděli, že Evropská komise dne 24. 9. 2014 odsouhlasila naši žádost KA 2, název projektu: E-learning in school practice in modern secondary schools ac ross Europe: Let us take up the challenge together. Stali jsme se tak partnery školy v Polsku, Španělku, Řecku, Turecku a Rumunsku. Dané školy si budou vyměňovat nejenom počítačové zkušenosti, ale budou se i setkávat v jednotlivých zemích. I toto je příležitost pro další vzdělávání studentů a pedagogů.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

1. mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus+KA2

PB240072Tento týden (24. 11. – 28. 11. 2014) probíhá v Polsku 1. mezinárodní setkání učitelů škol, které jsou zapojeny do projektu "E-learning in school practice in modern secondary schools across Europe. Let us take up the challenge together". Účastní se ho 22 učitelů z Polska, Česka, Španělska, Rumunska a Turecka, kteří již třetí den společně pracují na svém projektu, jenž si bere za cíl vytvořit pro své studenty moodle platformu a ulehčit jim, a tím zefektivnit výuku nejen anglického jazyka. Z našeho gymnázia se setkání účastní pan ředitel Vlastimil Kropáč, koordinátor projektu Stanislav Rubáš, ICT koordinátor Zdeněk Sovadina a v neposlední řadě i Petr Kadlec,

Nahoru

2. mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus+KA2

Tento týden (8. 3. – 13. 3. 2015) probíhá ve Španělsku 2. mezinárodní setkání učitelů škol, které jsou zapojeny do projektu "E-learning in school practice in modern secondary schools across Europe. Let us take up the challenge together". Účastní se ho 22 učitelů z Polska, Česka, Španělska, Rumunska a Turecka, kteří budou společně pracovat na své myšlence vytvořit pro své studenty moodle platformu a zefektivnit výuku nejen anglického jazyka. Z našeho gymnázia se setkání účastní Mgr. Zdeněk Sovadina, ICT koordinátor, Mgr. Zdeněk Loskot a Mgr. Pavla Míchalová. Hlavním koordinátorem zmiňovaného projektu je Polsko. Celé setkání probíhá v neformální, přátelské atmosféře.

20150309_11105520150309_19254620150310_12095820150310_16522220150310_173726IMG_20150310_132221zpět projekty