Školní poradenské pracoviště


Školní psycholog

Gymnázium Velké Pavlovice je zapojeno v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) do projektu Vzděláváme pro život. Tento projekt je financován z prostředků strukturálních a investičních fondů Evropské unie. V rámci tohoto projektu působí na škole i personální podpora, kterou je od 1. 9. 2017 školní psycholog.