Volnočasové aktivity


Zájmové kroužky ve školním roce 2021/2022

Volnočasové aktivity jsou zajišťovány nabídkou následujících zájmových kroužků:
 

DEN

NÁZEV KROUŽKU

VEDOUCÍ KROUŽKU

ČAS, MÍSTO

Pondělí

Sportovní hry

p. Přichystal 13.30 - 15.00

Německy hravě

Mgr. Růčková 13.30 - 14.30

Jóga

Mgr. Lorenzová 13.30 - 14.30

Úterý

 

Klub deskových her

Mgr. Strouhalová

13.20 – 14.30, ateliér

Náboženství

P. PaedDr. Slatinský

od 13.30, fara

Italština

Mgr. Kazsper

od 13.30

Sebeobrana

PhDr. Rubáš od 14.00, aula

Středa

Španělština I

Mgr. Loskot 7.00 - 7.50, učebna jazyků

Deskové hry

Mgr. Sovadina

14.15 – 15.30, třída 1. A

Čtvrtek

Robotika

Mgr. Sovadina 13.30 – 15.30, informatika

Čtenářský klub

Mgr. Míchalová 13.30 - 15.00, knihovna
Sebeobrana PhDr. Rubáš

od 14.00, aula

 Pátek

Španělština II

Mgr. Loskot

7.00 - 7.50, učebna jazyků

Filatelie a Postcrossing 

Mgr. Sovadina dle zájmu a domluvy