Aktuálně z Gymnázia


Seznamovací kavárna a adaptační den

Jako první byla kavárna, kterou pro 1. A a primu v aule pořádala kvinta. Úkolem kavárny bylo seznamování obou nových tříd. Kvinta si pro nás nachystala občerstvení a hráli jsme seznamovací hry, např. plachta/deka (jeden sedí na jedné straně, druhý na druhé a jejich úkol je uhodnout jméno toho, kdo sedí naproti) nebo takový kruh, kde jsme měli 1 min. na seznámení s člověkem, co stojí ve vnější části kruhu, který se posunuje.

Potom jsme šli na prohlídku radnice, kde nám pan starosta řekl např. info k městské policii, kolik pracuje na radnici lidí, kolik mají traktorů (pokud si dobře vzpomínám, tak město Velké Pavlovice má 5 traktorů).

Jako třetí bod adaptačního dne (když nebudu počítat oběd) byla zmrzlina a procházka na vyhlídku, poté jsme šli do skateparku, kde jsme hráli hru, po skateparku jsme šli kolem vlakového nádraží a tajnou zkratkou na dvůr ekocentra, kde jsme psali pravidla, odpočívali, volili třídní samosprávu a hráli hry.

A to je v kostce adaptační den primy.

Vanda Melicharová, prima


Zvyknout si na nové škole není pro primány, ani pro prváky, nikdy jednoduché. Jako každý rok proto i letos uspořádala třída kvinta seznamovací kavárnu pro nové spolužáky z primy i z 1. A. Je všeobecně známo, že jídlem se člověk nejlépe sbližuje a touto cestou na to šla i kvinta. Na primu i 1. A čekaly v aule školy stoly s domácími vlastnoručně pečenými moučníky, ovocem a i trochou slaných pochutin. Mohli si také objednat čaj, případně starší žáci kávu. Následovaly seznamovací hry jako je speed-friendling, deka, plachta nebo polárník. K obrovské radosti pořadatelské třídy i učitelů se žáci s obrovskou energií pustili do všech her (i občerstvení) a celé dvě vyučovací hodiny provázela uvolněná a dobrá nálada. A důkazem toho, že si to opravdu užili, byla pro všechny při odchodu věta jednoho z žáků: "Bylo to super!"

Klára Pejchlová


A co říkají primáni? 

  • Zjistil jsem něco nového o jiných lidech 
  • Tato třída se mi líbí, mám super spolužáky i spolužačky 
  • Moc se mi líbily hry, které kvinta vymyslela 
  • Nejvíc mě bavil skatepark, kde jsme hráli hru se zavázanýma očima 
  • Byl to krásný den 
  • Rád jsem si popovídal s kamarády a našel si nové ve skupině 
  • Bavilo mě to 
  • Děkuji kvintě za seznamovací kavárnuSeznamovací kavárna a adaptační den
Seznamovací kavárna a adaptační den
Seznamovací kavárna a adaptační den
Seznamovací kavárna a adaptační den

zpět aktuality