Třídní schůzky


Třídní schůzky a konzultační hodiny

  • 8. listopadu 2021 (pondělí)
  • 11. ledna 2022 (úterý)
  • 28. března 2022 (pondělí)

15.00 – 17.15 hodin - Konzultační hodiny

17.15 – 17.30 hodin - V této době se vždy po konzultačních hodinách uskuteční třídní schůzky s rodiči.