Kalendář akcí


 

02.
září

Erasmus, výjezd studentů,
SR, Počúvadlo

(2. - 14. 9. 2021)


08.
září

Historická Praha, literární exkurze
4. A, oktáva

(8. - 10. 9. 2021)


20.
září

Třídní schůzky prvních ročníků
1. A, prima
(
16:00-17:00)


06.
říjen

Veletrh SŠ Břeclav


13.
říjen

Přírodovědný klokan
tercie a kvarta


21.
říjen

Testování IQ Mensa
9.00 - 11.00 hodin
poplatek 200,- Kč


26.
říjen

Srdíčkový den
charitativní sbírka


04.
listopad

Divadelní představení Saturnin
Mahenovo divadlo Brno
(kvarta, kvinta, 1. A)


06.
listopad

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9:00 - 16:00 hodin


08.
listopad

Konzultační hodiny
15:15 - 17:30


09.
listopad

Jak na TSP
přednáška
(4. A, oktáva)


25.
listopad

Dějepisná soutěž gymnázií, Cheb
celostátní kolo


26.
listopad

Best in English
soutěž v anglickém jazyce


14.
prosinec

Prezentace MU Brno,
přednáška, aula
4. A, oktáva
2. vyuč. hodina


14.
prosinec

Vánoční florbal - dívky
prima, sekunda, tercie, kvarta
5. a 6. vyuč. hodina


14.
prosinec

Testování TSP
umericko analytické myšlení
4. A, oktáva
5. a 6. vyuč. hodina


16.
prosinec

Vánoční florbal - hoši
prima, sekunda, tercie, kvarta
1. a 2. vyuč. hodina


21.
prosinec

Vánoční volejbal
1. A, 2. A, 3. A, 4. A,
kvinta, sexta, septima, oktáva
1. - 4. vyuč. hodina


23.
prosinec

Vánoční prázdniny
23. 12. 2021 - 2. 1. 2022


10.
leden

Den otevřených dveří
13.00 - 17.00 hodin

https://www.youtube.com/watch?v=3Qo1X8IA0R8


11.
leden

Konzultační hodiny
15:00 - 17:30 online


12.
leden

Divadelní představení "Mirandolína"
Divadlo Reduta Brno
kvarta, kvinta, 1.A


13.
leden

Dějepisná olympiáda, školní kolo
1. a 2. vyuč. hodina


13.
leden

Školní kolo olympiády v Čj
5. až 7. vyuč. hodina


01.
únor

Přípravný kurz
na přijímací zkoušky - čj
14:30 - 15:30


04.
únor

Jednodenní pololetní prázdniny


08.
únor

Přípravný kurz - m
na přijímací zkoušky
14:30 - 15:30


15.
únor

Přípravný kurz
na přijímací zkoušky - čj
14:30 - 15:30


22.
únor

Přípravný kurz - m
na přijímací zkoušky
14:30 - 15:30


22.
únor

Olympiáda v anglickém jazyce
pro kvinta - septima,1. - 3. ročník VG

5. - 7. vyuč. hodina, ateliér VV
(přihlášky u Mgr. Hrozkové)


23.
únor

Zeměpisná olympiáda
okresní kolo - online


01.
březen

Přípravný kurz - čj
na přijímací zkoušky
14:30 - 15:30


07.
březen

Jarní prázdniny
7. 3. - 13. 3. 2022


15.
březen

Přípravný kurz - m
na přijímací zkoušky
14:30 - 15:30


22.
březen

Přípravný kurz - čj
na přijímací zkoušky
14:30 - 15:30


29.
březen

Přípravný kurz - m
na přijímací zkoušky
14:30 - 15:30


01.
duben

Kavkazský křídový kruh
(divadelní představení)
Mahenovo divadlo, Brno
sexta, septima, 2.A, 3.A


05.
duben

Srdíčkový den
charitativní akce
2. A,  3 - 6 vyuč.hodina


06.
duben

Dějepisná olympiáda, Brno


12.
duben

Jednotná přijímací zkouška
Čtyřleté studium - 1. termín
 


13.
duben

Jednotná přijímací zkouška
Čtyřleté studium - 2. termín


19.
duben

Jednotná přijímací zkouška
Osmileté studium - 1. termín


20.
duben

Botanická zahrada, Brno
kvinta, 1. A


20.
duben

Vida Brno
Exkurze 2. A


20.
duben

Jednotná přijímací zkouška
Osmileté studium - 2. termín


13.
květen

Majáles GVP
17:00 - 24:00


13.
květen

Májová diskotéka
sekunda, prima, tercie


23.
květen

Maturitní zkoušky
4. A, oktáva


24.
květen

Maturitní zkoušky
4. A, oktáva


25.
květen

Maturitní zkoušky
4. A, oktáva


26.
květen

Polsko Osvětim
exkurze
(septima, 3. A)


01.
červen

Brněnské osmdesátky  
procházka s průvodcem (exkurze)
tercie


08.
červen

Školní výlet: Olomouc
kvarta

(8. 6. - 10. 6. 2022)


15.
červen

Školní výlet: Olomouc
tercie
(15. 6. - 17. 6. 2022)


16.
červen

Duchovní dědictví Vysočiny - exkurze
sexta (
15. - 17. 6)


16.
červen

Školní výlet - Olomouc
tercie 
(15. - 17. 6)


20.
červen

Obhajoby ročníkových prací
sexta, 2.A

 


21.
červen

Erasmus Maďarsko
vybraní studenti

(21. 6 - 2. 7.)


21.
červen

Školní výlet - paddleboarding Brno
sekunda


23.
červen

Sportovní den
prima, sekunda, tercie, kvarta,
3. A, septima


27.
červen

Školní výlet - ZOO Brno
2. A, sexta


28.
červen

Školní výlet - ZOO Lešná, Zlín
1. A 


Starší akce