Lidé


Vedení školy

PaedDr. Kropáč Vlastimil

kropacv@gymnvp.cz

Mgr. Bláhová Renata

g-zastupce@velke-pavlovice.cz


 

Učitelé a správní zaměstnanci školy

Mgr.Ing. Buzrlová Leona

buzrloval@gymnvp.cz

Mgr. Crháková Monika

 

Mgr. Cyprián Vítězslav

cyprianv@gymnvp.cz

Ing. Holásková Marie

holaskovam@gymnvp.cz

Mgr. Horáček Petr

horacekp@gymnvp.cz

Mgr.Hradil Zbyněk

hradilz@gymnvp.cz

Mgr. Kadlec Petr

kadlecp@gymnvp.cz

PaedDr.Kameník Stanislav

kameniks@gymnvp.cz

Mgr. Lorenzová Jana

lorenzovaj@gymnvp.cz

Mgr. Loskot Zdeněk

loskotz@gymnvp.cz

Mgr. Míchalová Pavla

michalovap@gymnvp.cz

Mgr. Pokorná Petra

pokornap@gymnvp.cz

Mgr. Riláková Anna

rilakovaa@gymnvp.cz

PhDr. Rubáš Stanislav

rubass@gymnvp.cz

Mgr. Sovadina Zdeněk

sovadinaz@gymnvp.cz

Mgr. Strouhalová Jana

 

Mgr. Šmídová Markéta

smidovam@gymnvp.cz

Ing. Tesař Oldřich

tesaro@gymnvp.cz

Mgr. Tomková Stanislava

tomkovas@gymnvp.cz

Mgr. Vašíček Bohumil

vasicekb@gymnvp.cz

Mgr. Zavadilová Jana

zavadilovaj@gymnvp.cz

Mgr. Pláteníková Jana

platenikovaj@gymnvp.cz

Ing. Slámová Jarmila

slamovaj@gymnvp.cz

Ing. Kynická Ilona

kynickai@gymnvp.cz

Horáček Vít

školník

Kroupová Zdeňka

-

Procingerová Ilona

-