Aktuálně z Gymnázia


Jaromír Nohavica hrál také studentům našeho gymnázia

Ve středu 5. června 2019 se v Praze konal koncert jednoho z nejvýznamnějších českých písničkářů Jaromíra Nohavici, který své vystoupení věnoval vítězům krajských kol soutěže Ars Poetica – Puškinův památník.

Studenti našeho gymnázia – Anna Drápalová, Kristýna Jiroušková, Veronika Ježková, Ivana Krmíčková a Emma Procházková z kvarty a Barbora Listová, Magdalena Švecová a Dominik Rolíšek ze třídy kvinta získali se svým pásmem veršů od Mariny Cvětajevové fantastické první místo. Díky jejich vystoupení jsme tedy letos byli účastníky nejen celostátní přehlídky, ale měli jsme to potěšení vidět i pana Nohavicu naživo.
Po úvodní prohlídce hlavního města jsme se vypravili do Ruského centra vědy a kultury, kde měl za malou chvíli začít onen koncert. Po zahajovacím projevu předsedy České asociace rusistů Jiřího Klapky na scénu vyšel pianista a akordeonista Robert Kusmiersky a vzápětí sám Jaromír Nohavica. 
Na písních tohoto autora vyrostlo několik generací a jeho tvorba je populární dodnes. Jelikož však byl tento koncert věnován svátku ruštiny, uslyšeli jsme také díla Vladimira Vysockého či Bulata Okudžavy, která Nohavica s obrovským úspěchem interpretuje u nás i v zahraničí. Nutno dodat, že za jeho překladatelskou činnost a propojování kultur slovanských národů získal v loňském roce Puškinovu medaili – jedno z nejvyšších ruských státních vyznamenání.
Na tomto vydařeném koncertě jsme se přesvědčili, že pan Nohavica je nejen velký profesionál, ale také nesmírně vtipný člověk, který svým humorem těší i posluchače. Některé písničky byly tedy provázeny četnými výbuchy smíchu obecenstva a nadšenými potlesky do rytmu. Jeho legendární Petěrburg, který se mimochodem dočkal hned pěti překladů do ruštiny, už zpíval celý sál.
Za své vystoupení sklidil Nohavica zasloužené ovace ve stoje a kromě toho i speciální ocenění České asociace rusistů, medaili Josefa Jungmanna. Třešničkou na dortu byl křest nově vydaného zpěvníku Písně Československa, který zahrnuje tvorbu Čechů, jež našla uplatnění v Rusku a sousedních zemích. A jelikož je Jaromír Nohavica také mistr improvizace, hned zpěvníkem zalistoval a bez přípravy zahrál ruskou verzi naší Ach synku, synku. 
Myslím, že snad ani není třeba zmiňovat, jaké nadšení v nás koncert vyvolal. Jestliže tento ostravský písničkář loni prohlásil, že zpívá-li člověk písně někoho jiného, stává se tím částí jeho duše, o těchto slovech nás nyní přesvědčil – z jeho přednesu jde dobře poznat, jak si ruských hudebníků, jejichž tvorba ho namotivovala k překladatelství, považuje. 
S velkou radostí mohu říci, že v podobně přátelském duchu proběhlo následující den rovněž celostátní kolo Puškinova památníku a vystoupení studentů velkopavlovického gymnázia bylo přinejmenším stejně krásné jako v Brně. Domů jsme si přivezli opět spoustu zážitků a všem mladším spolužákům i paní učitelce Lorenzové přeji, aby se jim podařilo do Prahy postoupit také v příštím roce a znovu si vychutnat tu mimořádnou atmosféru.

Vojtěch Antoš

Známý český písničkář Jaromír Nohavica vystoupil v RSVK v Praze:
http://rsvk.cz/cs/blog/2019/06/05/znamy-cesky-pisnickar-jaromir-nohavica-vystoupil-v-rsvk-v-praze/
zpět aktuality