Aktuálně z Gymnázia


Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice

Ve středu 6. listopadu 2019 se otevřely dveře Gymnázia Velké Pavlovice pro všechny zájemce o studium. Žáci přicházeli v doprovodu svých rodičů i dopoledne, protože měli ojedinělou příležitost nahlédnout do tříd během vyučování. Odpoledne si žáci mohli vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto, prezentovala se fyzika, chemie, matematika, astronomický kroužek, aikido, environmentální výchova, projekty Erasmus+, výtvarná činnost v ateliéru, jazykové učebny, školní knihovna, informatika a aulou zněly nejen klavírní hudební tóny.

Děti i rodiče uvedli v předchozích letech, že právě ukázka výuky, návštěva budovy a jejích příjemných prostor, výzdoba pomohly žákům k rozhodování o studiu na naší škole.

Během dne otevřených dveří se uskutečnila tradiční vědomostní soutěž. Ze zúčastněných soutěžících byli vybraní tři výherci, kteří získali nejvíc bodů. Jsou to:

1. místo, 105 bodů – Vojtěch Vachůt, Lednice

2. místo, 103 bodů – Eliška Mitričová, Břeclav

3. místo, 102 bodů – Jan Bartoš, Velké Pavlovice

Všem dětem a jejich rodičům děkujeme za účast a těm, kteří na tento den zapomněli, sdělujeme, že dne 7. ledna 2020 budeme pořádat druhý Den otevřených dveří.

 
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice
Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice

zpět aktuality