Aktuálně z Gymnázia


Perpetuum mobile

Ve středu 15. ledna 2020 se žáci prvních a druhých ročníků vyššího gymnázia zúčastnili přednášky doc. RNDr. Petra Ponížila z Univerzity Tomáše Bati ze Zlína. Téma perpetuum mobile zaměstnává vědce a vynálezce již několik generací. Přiblížit studentům školy tuto problematiku bylo cílem tohoto dvouhodinového setkání. Přednášející nejprve vysvětlil posluchačům, co by takový dokonalý stroj pro svůj chod potřeboval; zdroj energie, nebo by dokonale přeměňoval teplo na práci. Přednášející vysvětlil, zda je něco takového vůbec možné sestrojit a pak dva takové stroje předvedl posluchačům a objasnil, jak vlastně fungují. S pocitem a myšlenkou, že na rozsáhlé využití perpetuum mobile si ještě počkáme, studenti odcházeli z přednášky.
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile

zpět aktuality