Aktuálně z Gymnázia


Projekt Finanční gramotnost

Během měsíce února se naše třída kvarta měla možnost seznámit se základy ekonomie, marketingu a zacházením s penězi v každodenním současném i budoucím životě. Přednáška proběhla ve třech blocích po dvou hodinách.  Lektorem nám byl pan Jan Chocholáč ze společnosti OVB Allfinanz, a.s., která se zabývá finančním poradenstvím pro fyzické osoby a firmy.

První blok zahrnoval prezentaci složenou z několika částí. Na začátku jsme probrali téma kritické myšlení, společně jsme zkoušeli uvažovat o informacích, zda jsou nebo nejsou pravdivé a zda se výhodné ceny a slevy v obchodech jenom zdají tak příznivé. Diskutovali jsme nad vývojem peněz a obchodu v průběhu času, nad zvyšujícími se mzdami, ale s tím i spojeným růstem cen nemovitostí, dluhů a exekucí. Pan Chocholáč nám objasnil problematiku půjček, půjčování si peněz na zbytečnosti. Ukázali jsme si, jaký je správný způsob hospodaření s penězi a rozdělení si rozpočtu na povinné, plánované a nepovinné výdaje (zábava, dovolená) a vytváření rezervy např. na auto, bydlení, neočekávané výdaje nebo i na důchod.

V druhém bloku jsme naše nové znalosti mohli zábavnou formou otestovat ve hře Moje familie, kde jsme měli zabezpečit rozpočet, hospodařit s příjmy a rozdělit výdaje fiktivní rodiny. Naše první pokusy nezaznamenali nijak velké úspěchy, dokonce nám často nějaký člen rodiny i zemřel. Přesto se některým mým spolužákům v dalších pokusech dařilo až nadprůměrně a projevili se jako úspěšná budoucí hlava rodiny.

Třetí blok jsme započali vyhodnocením našeho prospěchu ve vedení virtuální rodiny. Jako další průběh přednášky jsme si osvětlili pojmy jako inflace, úrok, kryptoměna, lichva a řekli si, jak a do čeho je vhodné investovat volné finanční prostředky.

Na závěr celého projektu každý sdělil, co nového se díky prezentaci dozvěděl a co ho nejvíc zaujalo. Během celého projektu jsme měli možnost zeptat se na jakékoliv otázky ohledně finanční gramotnosti nebo současné ekonomiky. Myslím si, že toto téma patří mezi nejdůležitější pro náš budoucí život, a proto jsou tyto projekty pro většinu z nás víc než prospěšné.
zpět aktuality