Aktuálně z Gymnázia


INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY

Vážení rodiče,

dnem 11. března 2020 rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví byla zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Den ze dne jsme se všichni ocitli v naprosto nové a pro všechny neznámé situaci, jak zajistit výuku na dálku, která by měla být zaměřená na opakování a prohlubování učiva. Pro učitele, žáky, ale i rodiče je to teď obrovská výzva a taky obrovský strašák, protože jsme se dostali do nekomfortní zóny. Každý den se nyní všichni učíme, jak tuto situaci co nejlépe zvládnout. Vzdělávání tak u nás probíhá v asynchronním režimu (off-line), kdy učitel zadává studentům úkoly, odkazy na výukové materiály v prostředí EduPage. Student pak samostatně nebo s podporou rodičů úkoly plní a posílá splněné zpět učiteli. Tento způsob výuky je časově pro obě strany náročný a je nutné učivo redukovat. Pokud některý z žáků školy nemá k dispozici potřebné vybavení pro vzdělávání na dálku, je třeba požádat učitele o poskytnutí podkladů v jiné podobě (učebnice, pracovní sešity atp.).
Vzhledem k tomu, že i pro studenty se jedná o nezvyklou situaci a zároveň mnozí rodiče musí i v těchto dnech vykonávat své pracovní povinnosti, požádal jsem učitele, aby přistupovali k zadávání úkolů citlivě a měli na zřeteli možnosti konkrétních žáků. V intencích slov ministra školství jsem uložil vyučujícím,  aby věnovali pozornost zejména profilovým předmětům, za což považuji (Čj, M a Aj), a v následujícím časovém formátu zadávali profilové předměty s časovou dotací maximálně 1x za týden a u ostatních předmětů s časovou dotací maximálně 1 x za čtrnáct dnů. Nové učivo jsem doporučil pak zadávat jen uvážlivě a to takové, které žáci sami zvládnou.
I v této době je potřeba poskytovat žákům účinnou zpětnou vazbu, zadávání a hodnocení on-line testů je vhodnou příležitostí pro autoevaluaci žáků. Jsem přesvědčen, že nastavený systém výuky na dálku společně úspěšně zvládneme, odhalíme nové rezervy, možnosti a vyjdeme z této nelehké situace posíleni.

Přeji zdraví a děkuji všem za trpělivost!

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy 
zpět aktuality