Aktuálně z Gymnázia


Tvůrčí práce žáků sekundy

V současné době asi někteří z nás neprožíváme naprosto šťastné a radostné období. O to víc mě potěšily práce žáků sekundy, z kterých sálá radost z tvorby. Texty byly zpracovány v rámci domácí přípravy v předmětu český jazyk - sloh. Učíme se nyní psát umělecký popis. V tomto slohovém útvaru popisujeme předmět, krajinu, nějaké umělecké dílo, vlastně cokoli, co nás obklopuje. Popis je ale takový, že čtenář by měl poznat, co k danému předmětu autor textu cítí a jak daný předmět vnímá. Abychom se na umělecký popis dobře připravili, zvolila jsem krátké tvůrčí cvičení s následujícím zadáním:

Představte si, že jste jakýkoli předmět, může být i docela všední a obyčejný. Může to být klika, stůl nebo dveře. Popište předmět z jeho vlastní perspektivy, jakoby jeho vlastními ústy, vnímaný jeho vlastními smysly. Jaké pocity a vjemy byste měli, být tímto předmětem? Možná vám tato cvičení umožní vnímat svět z jiných perspektiv a možná najdete zajímavou originální souvislost. Text může být poezie nebo próza. Počet slov ani žádné jiné  mantinely nejsou důležité. Pokuste se o text smysluplný!

A jak se to žákům povedlo? Posuďte sami!
zpět aktuality