Aktuálně z Gymnázia


INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Termíny                      ​8. června 2020 - čtyřletý studijní obor 79-41-K/41

                                  9. června 2020 - osmiletý studijní obor 79-41-K/81

Jednotná přijímací zkouška se bude konat s tímto časovým harmonogramem:

                                   8. 30 hodin (administrace zkoušky z matematiky),

                                     8.45 - 10.10 hodin písemná zkouška z matematiky

                                  10.55 (administrace zkoušky z českého jazyka),

                                    11.10 - 12.20 hodin písemná zkouška z českého jazyka

Formou jednotné přijímací zkoušky je didaktický test z českého jazyka a matematiky. Obsahující uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí a otevřené úlohy bez nabídky odpovědi. Pro český jazyk a literaturu je povolenou pomůckou propisovací tužka nejlépe modré barvy. Pro matematiku jsou povolené rýsovací potřeby a propisovací tužka. Kalkulačka, pravidla českého pravopisu a tabulky nejsou povoleny. Obsah jednotné přijímací zkoušky vychází z učiva stanoveného pro první stupeň základní školy.


OCHRANA ZDRAVÍ V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2019/2020 (epidemiologická kritéria)

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 •  V souladu s pozvánkou školy se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas.
 • Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Uchazeči přicházejí průběžně a zaměstnanci školy je navigují do tříd.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!!
 • Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha).
 • Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Vždy po příchodu do školy musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek.
 • Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.
 • Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog. Žák se řídí pokyny pedagoga.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Každá třída je před a po bloku testů vyvětrána.zpět aktuality