Aktuálně z Gymnázia


Informace o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí v případě nepřijetí

Vážení rodiče, uchazeči o studium,

bylo Vám doručeno rozhodnutí ředitele Gymnázia Velké Pavlovice, kterým jste nebyl(a) od 01. 09. 2020 přijat(a) ke střednímu vzdělávání do 1. ročníku Gymnázia Velké Pavlovice. Podle ustanovení § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen „zákon o zvláštních pravidlech“) není odvolání proti tomuto rozhodnutí přípustné.

Uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli ke střednímu vzdělávání přijati z důvodu nedostatku volných míst, mohou být ke střednímu vzdělávání dodatečně přijati prostřednictvím tzv. „nového rozhodnutí“, a to na místa uvolněná uchazeči, kteří neodevzdali nebo vzali zpět zápisový lístek.

O vydání nového rozhodnutí je třeba požádat ředitele Gymnázia Velké Pavlovice, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení této informace (viz ustanovení § 11 odst. 2 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020).

Vzor tiskopisu k podání žádosti přikládám.

                                                                                              PaedDr. Kropáč Vlastimil, v.r. ředitel školy
zpět aktuality