Aktuálně z Gymnázia


Mimořádné opatření - distanční výuka

Na základě nařízení KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 1. 10. 2020 se s účinností od 5. října 2020 (pondělí) do 18. října 2020 (pátek) omezuje provoz středních škol, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na středních školách.
Prezenční výuka s docházkou bude nadále pokračovat ve třídách NG (prima - kvarta).
V ostatních třídách (kvinta - oktáva, 1. A - 4. A) bude zavedena distanční výuka, která bude plně respektovat platný rozvrh. Nástrojem pro komunikaci mezi žákem a školou je informační systém EduPage, přes který budou žákům zadávány pokyny pro vypracování úloh, testů a pro veškerou domácí přípravu. V blocích bude probíhat také pravidelná on-line výuka prostřednictvím videokonferencí v prostředí Google. Bloky videokonferencí pro jednotlivé třídy budou zaznamenány v událostech a žáci na ně budou zvání vyučujícími prostřednictvím odkazů přes EduPage. Videokonference budou denně v rozsahu 3 - 4 hodiny max. Další školní přípravu si žáci plánují samostatně. Vyučující jsou k dispozici vždy v době stanovené řádným rozvrhem. Výuka nebude probíhat odpoledne ani v době víkendu (respektujeme rozvrh tříd).

Podle aktualizovaného školského zákona je distanční výuka pro žáky povinná a neúčast musí být řádně omluvena u třídních učitelů. Docházka bude značena jako plnění docházky jiným způsobem.

Věřím, že toto období 14 dnů spolu zvládneme co nejlépe a ke spokojenosti všech.
 
zpět aktuality