Aktuálně z Gymnázia


Tvůrčí práce studentů gymnázia 1.A a septimy

I během distanční výuky se dá pracovat tvůrčím způsobem. Jako ukázku vám předkládáme práci studentů 1.A a septimy.

1. A tvořila haiku, což je velmi stará básnická forma pocházející z Japonska. Na třech řádcích, ve třech verších o pravidelném počtu slabik (5 – 7 – 5) se v lyrické básni zachycuje většinou tématika přírody.

Septima se pokusila napsat báseň v duchu civilismu, což byl moderní umělecký směr 20. let 20.století, který oslavoval moderní civilizaci. Septimáni se nechali inspirovat básněmi českého básnícka S. K. Neumanna ze sbírky Nové zpěvy, kdy je lyrickým mluvčím básně (tj. pomyslným vypravěčem) nějaká moderní „vymoženost“.

Dalším počinem septimy jsou básně v duchu dadaimus, dalšího moderního uměleckého stylu, pro nějž je typická hravost, náhoda a nesmysl. Pracovali podle „návodu“ Tristana Tsary, autora manifestu dadaismu:
Vezměte noviny.
Vezměte nůžky.
Najděte v novinách článek, aby měl délku, jakou počítáte dát své básni.
Článek vystřihněte.
Potom pečlivě rozstříhejte všechna slova, která tvoří tento článek, a vložte je do pytlíku.
Skládejte pak jeden ústřižek za druhým přesně v pořádku, v jakém vyšly z pytlíku.
Svědomitě opište.
Báseň se vám bude podobat.
A vězte, že jste spisovatel neskonale originální a okouzlující citlivosti, byť doposud nepochopen lidem.
 
 

My jsme si kritéria poněkud pozměnili – studenti si jednotlivá slova vystříhali z různých novin a časopisů a v on-line prostředí Google Meet losovali 20 – 25 slov, která umísťovali za sebou na papír tak, jak si je losovali. Přímo v hodině zasílali své výtvory vyučující.

Některé básně „vyšly“ přesně podle dadaistických představ – náhoda, hravost, nesmysl. Je samozřejmé, že podobné aktivity by se nám realizovaly lépe při společné práci ve škole, ale když to jinak nejde, je i „síť“ internetu naší třídou.
Tvůrčí práce studentů gymnázia
Tvůrčí práce studentů gymnázia
Tvůrčí práce studentů gymnázia
Tvůrčí práce studentů gymnázia
Tvůrčí práce studentů gymnázia

zpět aktuality