Aktuálně z Gymnázia


Obhajoby ročníkových prací

V pondělí 21. června 2021 se na naší škole uskutečnily obhajoby ročníkových prací. Šestým rokem se studenti sexty a 2. ročníku čtyřletého studia vypořádávají s tématem, které si na počátku školního roku zvolí a během roku toto téma zpracují do ročníkové seminární práce. Myšlenka psaní této práce vychází z podnětů našich bývalých absolventů, studentů vysokých škol, od nichž jsme získali zpětnou vazbu o omezené příležitosti seznámit se s přípravou formální a obsahové části seminární práce již na střední škole. Proto jsme se rozhodli rozšířit možnosti i pro naše současné studenty s tím, že někoho může zadané téma natolik oslovit a bude chtít pokračovat v jeho zpracování v dalším ročníku v rámci středoškolské odborné činnosti. Studenti zpracovali témata z různých oblastí přírodních a technických nebo humanitních věd. Některé témata byla přímo zaměřená na zmapování názvů viničních tratí, na tradice a zvyky nebo například na významné osobnosti obce z trvalého bydliště studenta. Výsledky své ročníkové práce studenti obhajovali před komisí složenou z třídního učitele a vedoucího práce. Přes počáteční nervozitu se všem studentům podařilo své ročníkové práce obhájit.
Obhajoby ročníkových prací
Obhajoby ročníkových prací
Obhajoby ročníkových prací
Obhajoby ročníkových prací
Obhajoby ročníkových prací
Obhajoby ročníkových prací

zpět aktuality