Aktuálně z Gymnázia


INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY K SITUACI TORNÁDEM POSTIŽENÝCH OBCÍ

Vážení studenti, rodiče

S velkou účastí sledujeme situaci v obcích, které včera postihla ničivá katastrofa. Myslíme na všechny naše studenty, absolventy a jejich rodiny a přátele.
I když bychom rádi pomohli, po poradě s místostarostou města Velké Pavlovice panem Hasilem (členem SDH) vás, zletilé studenty, prosíme, abyste prozatím do zasažených oblastí nejezdili na „vlastní pěst“ a nechali pracovat složky integrovaného záchranného systému. Přes víkend se situace vyjasní a pan Hasil na stránkách města poskytne informaci o možnosti účinné pomoci, ke které se rádi přidáme.

Hejtman Jihomoravského kraje rovněž žádá, abychom do této oblasti nevjížděli.
Diecézní charita Brno spustila sbírku na pomoc lidem postiženým čtvrteční bouří. Zájemci mohou přispívat na účet 4211325188/6800, VS 2002 nebo formou dárcovské SMS na číslo 87777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90.

Studenti z postižených obcí, kteří pomáhají rodičům nebo se nemohou z důvodu komplikované dopravy do školy dostavit, budou mít nepřítomnost automaticky omluvenou. Jakmile situace dovolí, rádi jakoukoliv formou pomůžeme.
zpět aktuality