Aktuálně z Gymnázia


Den otevřených dveří

Srdečně Vás zveme v sobotu 6. listopadu 2021, od 9.00 do 16.00 hodin, na „Den otevřených dveří“ s programem k připomenutí 25 výročí zahájení výuky na naší škole. V tento den, ve školní kavárničce rádi přivítáme naše absolventy, abychom mohli nad kronikou oživit vzpomínky na léta jejich studia.

Rovněž rádi přivítáme i budoucí zájemce o studium a jejich rodiče. V programu tohoto dne budou žáci nižšího stupně gymnázia pracovat v tvůrčích dílnách a v odpoledních hodinách budou pro návštěvníky připraveny zajímavé ukázky chemických, fyzikálních a biologických pokusů. Program dne doplní vystoupení cimbálové muziky. Samozřejmostí bude prohlídka kmenových tříd, odborných učeben a dalších prostor školy a také soutěž o hodnotné ceny. 

Těšíme se na Vás.
zpět aktuality