Aktuálně z Gymnázia


Obhajoby seminárek

V pondělí 20. června 2022 se na naší škole uskutečnily obhajoby ročníkových prací. Sedmým rokem se studenti sexty a 2. ročníku čtyřletého studia vypořádávají s tématem, které si na počátku školního roku zvolí a během školního roku toto téma zpracují do své ročníkové seminární práce.

Myšlenka psaní této ročníkové práce vychází z podnětů našich bývalých absolventů, studentů vysokých škol, od nichž jsme získali zpětnou vazbu o omezené příležitosti seznámit se s přípravou formální a obsahové části seminární práce již na střední škole. Proto jsme se rozhodli rozšířit možnosti i pro naše současné studenty s tím, že někoho může zadané téma natolik oslovit a bude chtít pokračovat v jeho zpracování v dalším ročníku v rámci středoškolské odborné činnosti. Studenti zpracovali témata z různých oblastí přírodních a technických nebo humanitních věd. Některá témata byla přímo zaměřená na tradice a zvyky, na příčiny úmrtí v naší obci nebo například na významné osobnosti obce z trvalého bydliště studenta.

Výsledky své ročníkové práce studenti obhajovali před komisí složenou z třídního učitele a vedoucího práce. Přes počáteční nervozitu se všem studentům podařilo své ročníkové práce obhájit a splnit podmínky pro postup do vyššího ročníku.
Obhajoby seminárek
Obhajoby seminárek
Obhajoby seminárek
Obhajoby seminárek
Obhajoby seminárek
Obhajoby seminárek

zpět aktuality